Bank serwis bankowy

Najnowsze informacje z Bank BRE Bank

Aktualności Bank BRE Bank

BRE Bank na Forum Makroekonomicznym w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane corocznie od 1991 r., jest uznanym wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. 

Więcej

Zmiany w biurze prasowym BRE

Z początkiem września Roman Jamiołkowski - dotychczasowy rzecznik prasowy - odszedł z BRE Banku. Do czasu nominowania nowego szefa biura prasowego, obowiązki rzecznika przejmie Piotr Rutkowski - były dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet”, zastępca rzecznika, związany z BRE od czerwca 2009 roku.

Więcej

BRE Leasing wprowadza produkt dla branży medycznej

Od sierpnia 2010 w ofercie BRE Leasing Sp. z o.o. pojawił się nowy produkt finansowy dla branży medycznej pod nazwą BREL Med. Oferta leasingu urządzeń medycznych dedykowana jest dla lekarzy, gabinetów lekarskich, lecznic, przychodni, placówek świadczących usługi prozdrowotne, weterynaryjne a także publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz aptek.

Więcej Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku w II kwartale 2010 r.

BRE Bank w II kwartale 2010 r. wypracował 171 mln zł zysku brutto. - To był bardzo dobry kwartał zarówno pod względem osiągniętych wyników finansowych, jak i rozwoju biznesu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy grono naszych klientów powiększyło się o ponad 100 tys. klientów detalicznych i prawie 250 korporacyjnych – mówi Wiesław Thor, wiceprezes BRE Banku.

Więcej

Rusza kampania reklamowa we Wrocławiu. BRE finansuje stadion

Pod koniec czerwca BRE Bank podpisał umowę na udzielenie kredytu na finansowanie stadionu we Wrocławiu w kwocie niemal 500 mln zł na okres ponad 14 lat. Kredyt składa się z dwóch części: inwestycyjnej oraz przeznaczonej na sfinansowanie podatku VAT. Udział BRE w finansowaniu to niemal 300 mln zł.

Więcej

Cezary Stypułkowski nowym prezesem BRE Banku

Rada Nadzorcza BRE Banku powołała dzisiaj Cezarego Stypułkowskiego na stanowisko prezesa zarządu. Obejmie on obowiązki od 1 października 2010 r. Do tej pory był dyrektorem zarządzającym na Europę Środkową i Wschodnią J.P. Morgan - banku inwestycyjnego z siedzibą w Londynie. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu Mariusza Grendowicza z funkcji prezesa BRE Banku. Do 1 października 2010 r. bankiem pokieruje Wiesław Thor, obecny Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektora Banku ds. ryzyka. 

Więcej

BRE Bank Hipoteczny realizuje kolejną emisję hipotecznych listów zastawnych

29 lipca br. BRE Bank Hipoteczny, część Grupy BRE Banku,  wyemitował hipoteczne listy zastawne w kwocie 200 mln PLN i z czteroletnim terminem zapadalności. Oprocentowanie kuponu, ustalone w wyniku zgłoszeń od inwestorów zebranych podczas budowy księgi popytu osiągnęło wartość 140 punktów bazowych ponad 6-miesięczny WIBOR. 

Więcej

BRE Bank szuka innowatorów

Wystartowała V edycja rankingu firm innowacyjnych Kamerton Innowacyjności. Do grona najbardziej innowacyjnych polskich firm dołączyć mogą wszystkie przedsiębiorstwa, które zmieniają technologie, wdrażają nowoczesne rozwiązania w obszarze organizacji pracy i działalności biznesowej, wprowadzają na rynek nowe produkty, oferują nowoczesne wzornictwo. 

Więcej

Fundacja BRE Banku nagradza najlepsze pomysły na biznes

2 lipca br. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie ogłoszono i nagrodzono laureatów VI edycji Konkursu na Biznesplany 2009 organizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Fundację BRE Banku.

Więcej

Czy innowacje muszą być bardziej ryzykowne niż zwykłe inwestycje?

Odpowiedź m.in. na to pytanie będzie można uzyskać w ramach kolejnego seminarium z cyklu BRE Business Meetings, które zostało zaplanowane na 6 lipca 2010 r. Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji, w tym z wykorzystaniem wzornictwa oraz możliwością ich finansowania.

Więcej

BRE Bank finansuje wrocławski stadion

BRE Bank jest głównym kredytodawcą w konsorcjum finansującym stadion we Wrocławiu, na którym odbędą się mecze podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.

Więcej Więcej

Emisja akcji BRE Banku zakończona sukcesem

Wszystkie oferowane przez BRE Bank w ramach emisji z prawem poboru akcje zostały objęte. Bank pozyskał 1,98 mld zł, które stanowią istotny element w realizacji strategii rozwoju, którą ogłoszono w marcu.

Więcej

Opcja na zysk w BRE Private Banking & Wealth Management

BRE Private Banking & Wealth Management uruchomił zapisy w subskrypcji kolejnej edycji aktywnie zarządzanej strategii inwestycyjnej Opcja na zysk. Strategia, oparta na pakiecie bezpiecznych produktów inwestycyjnych daje szansę na ponadprzeciętne zyski, które dzięki zastosowaniu konstrukcji opartej na polisie ubezpieczeniowej na życie i dożycie, zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

Więcej

Rusza nowa kampania BRE Banku

Rozpoczęła się nowa kampania BRE Banku, podzielona na dwa etapy. Pierwszy związany jest z nową strategią i jej nieodłącznym elementem – emisją akcji z prawem poboru, drugi – biznesowy - oferty dla małych i średnich firm.

Więcej Więcej Więcej Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku w I kwartale 2010 r.

BRE Bank w pierwszym kwartale 2010 r. osiągnął 115 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o niemal 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. - To był bardzo dobry kwartał dla BRE Banku. Pierwsze trzy miesiące roku pokazały, że Grupa jest nastawiona na wzrost – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.

Więcej

Fundament wzrostu w BRE Banku opiera się na rynkach wschodzących

BRE Private Banking & Wealth Management zaoferował klientom nową lokatę inwestycyjną Fundament wzrostu. Jest to produkt strukturyzowany składający się z depozytu bankowego oraz opcji zakładającej wzrost wartości akcji sześciu spółek z tzw. krajów BRIC – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny.

Więcej

Medal Europejski dla BRE Banku

Platforma kompleksowego zarządzania należnościami BRE Banku została nagrodzona Medalem Europejskim w XX edycji konkursu organizowanego Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny. To kolejne już wyróżnienie innowacyjnych produktów bankowości transakcyjnej BRE Banku.

Więcej

Rozwój sektora przetwórstwa rolnego - seminarium dla przedsiębiorców

11 marca 2010 r. w centrali BRE Banku w Warszawie odbędzie się pierwsze seminarium z cyklu BRE Business Meetings. Temat seminarium to Możliwości rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z wykorzystaniem środków UE – jeśli nie teraz to kiedy? Spotkanie adresowane jest do osób zarządzających i właścicieli przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze przetwórstwa produktów rolnych.

Więcej

BRE wyznacza standardy na rynku dla najzamożniejszych wg Euromoney Magazine

Już po raz trzeci w historii i drugi z rzędu redakcja prestiżowego Euromoney Magazine uznała BRE Private Banking & Wealth Management za najlepszą instytucję oferującą usługi bankowości prywatnej w Polsce. Najlepszym bankiem na świecie świadczącym usługi bankowości prywatnej został w tym roku Credit Suisse.

Więcej

Nowa strategia rentownego wzrostu BRE Banku

Średnioroczne planowane tempo wzrostu przychodów na poziomie powyżej 10% oraz zwiększenie rentowności brutto kapitałów własnych do około 20% chce osiągnąć BRE Bank w wyniku realizacji celów strategii na lata 2010-2012. Istotnym elementem strategii będzie podwyższenie kapitału zakładowego z prawem poboru o planowanej wartości wpływów z emisji wynoszącej 2 mld zł, które wzmocni również wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1.

Więcej Więcej

Wstępne wyniki BRE Banku Hipotecznego

Mimo niekorzystnych warunków rynkowych BRE Bank Hipoteczny zakończył dziesiąty rok swojej działalności z dobrymi wynikami, utrzymując dominującą pozycję wśród krajowych banków hipotecznych.  Jako spółka strategiczna BRE Banku, z wynikiem finansowym brutto w wysokości 32,5 mln zł  tradycyjnie wnosi znaczący wkład do wyników całej Grupy BRE.

Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r.

Polacy wybierają BRE i oszczędzają w BRE Banku (480 tys. nowych klientów, 5,1 mld zł depozytów). Najwyższe dochody w historii banku. Wskaźnik kosztów do dochodów za 2009 najlepszy od pięciu lat. BREnova - cele na 2009 osiągnięte.

Więcej Więcej Więcej Więcej Więcej

SENTE srebrnym partnerem BRE Banku

Oprogramowanie firmy SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zdobyło srebrny certyfikat za zgodność w zakresie obustronnej wymiany danych pomiędzy systemem SENTE eSystem, a systemami bankowości elektronicznej  BRE Banku.

Więcej

BRE Bank dogadał się z klientami starego portfela

17 grudnia 2009 r. w siedzibie zarządu BRE Banku w Warszawie odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie przedstawicieli mBanku i MultiBanku oraz przedstawicieli klientów, skupionych wokół inicjatyw konsumenckich mStop.pl i NabiciWmBank.pl, które zakończyło rozpoczęty 12 listopada 2009 r. cykl rozmów ofertowych.

Więcej Więcej

Bizneswoman Roku 2008 wybrana

Podczas uroczystej gali w Galerii Porczyńskich w Warszawie, podano nazwiska laureatek pierwszej edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2008, którego organizatorami byli BRE Bank i Radio PIN.
Więcej

Raport społeczny BRE Banku nagrodzony

BRE Bank zdobył I nagrodę w trzeciej już edycji konkursu na najlepiej sporządzony raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Więcej

BRE Bank proponuje klientom kurs na wschód

BRE Private Banking & Wealth Management zaproponował swoim klientom lokatę inwestycyjną „Kurs na wschód”, zakładającą umocnienie się walut krajów wschodzących (tzw. emerging markets). Produkt daje szansę na osiągnięcie zysków przewyższających znacznie dochód z tradycyjnych depozytów w stosunkowo krótkim okresie 1,5 roku.
Więcej

BRE Bank doceniony w Międzynarodowym konkursie Banking Technology

Rozwiązania BRE Banku oparte o platformę bankowości internetowej - iBRE Connect, oraz iBRE Trade, który łączy w sobie moduły iBRE Trade Finance oraz iBRE Invoice.net zostały wyróżnione przez jury międzynarodowego magazynu Banking Technology. Członkowie jury uznali te rozwiązania za szczególnie godne polecenia w kategorii Najlepsze wykorzystanie technologii informatycznych w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku po III kwartale 2009 r.

BRE Bank zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 72,5 mln zł, podczas gdy w poprzednim kwartale zanotował 61,6 mln zł straty. Pomimo trudnych uwarunkowań makroekonomicznych poprawia się dochodowość – w III kwartale było to 724,1 mln zł, wobec 714,8 mln zł po II kw br.
Więcej

Trzecia edycja raportu społecznego BRE Banku

BRE Bank stawia na innowacyjność i wyznaczanie nowych standardów, także na polu odpowiedzialności społecznej biznesu. W najnowszym raporcie CSR zastosował – jako pierwszy bank w Polsce - cenioną na całym świecie metodologię GRI (Global Reporting Initiative). 
Więcej

Fundacja BRE Banku ma już 15 lat

W czwartek, 29 października w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczystość z okazji jubileuszu 15- lecia Fundacji BRE Banku.
Więcej

Kredyt BRE Emisja na zakup akcji PGE w BRE Banku

BRE Bank wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku przygotował dla Klientów BRE Private Banking&Wealth Management oraz dla Klientów DI BRE kredyt na zakup akcji spółki Polska Grupa Energetyczna S.A. 
Więcej

BRE tworzy markę bankowości transakcyjnej

W połowie października BRE Bank rozpoczyna nową kampanię. Jako pierwszy na rynku, w nowym świetle, stawia usługi bankowości transakcyjnej. W tym zakresie BRE przyjmuje rolę edukacyjną .
Więcej

Integracja BRE z polskim oddziałem Commerzbanku

13 października zarząd BRE Banku podjął uchwałę, która umożliwia rozpoczęcie procesu mającego doprowadzić do integracji BRE Banku z polskim oddziałem Commerzbanku (dawnym oddziałem Dresdner Banku). W ślad za uchwałą Bank zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na nabycie przedsiębiorstwa bankowego Oddziału Commerzbanku w Polsce.
Więcej

Zmiany w zespole komunikacji BRE Banku

1 października nastąpiły zmiany w zespole komunikacji BRE Banku.  Dyrektorem obszaru komunikacji i strategii marketingowej została Paulina Rutkowska, będzie ona nadal odpowiedzialna za spójność działań biur prasowych Grupy BRE. Obowiązki rzecznika prasowego przejął Roman Jamiołkowski.
Więcej

Kredyt z linii EBI w BRE Banku

Już wkrótce BRE Bank przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym będzie udzielał kredytów, lub refinansował już istniejące, na realizację projektów długoterminowych. Podstawową zaletą tej formy finansowania będzie znacząco niższe oprocentowanie i dłuższy okres kredytowania, w porównaniu z warunkami rynkowymi.
Więcej

Nowy dyrektor BRE Banku ds. HR

1 października 2009 r. nowym Dyrektorem BRE Banku ds. Zarządzania Kadrami zostanie Artur Żurek. Tym samym zastąpi Annę Kozińską, która przez ponad cztery lata kierowała obszarem HR.
Więcej

Inaczej nie umiemy - nowa kampania reklamowa BRE Banku

Z początkiem września BRE Bank rozpoczyna kampanię reklamową skierowaną do małych i średnich przedsiębiorstw. Jej celem jest wsparcie doradców, ocieplenie wizerunku banku i zwrócenie uwagi rynku, że wysokie standardy obsługi wypracowane we współpracy z klientami korporacyjnymi BRE przenosi także na segment MSP.
Więcej

BRE Bank stawia na rynki wschodzące

BRE Private Banking & Wealth Management zaoferował swoim klientom lokatę inwestycyjną „Rynki wschodzące” opartą o koszyk spółek pochodzących z Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Propozycja skierowana jest do klientów oczekujących ponadprzeciętnych zysków i ceniących bezpieczeństwo. Okres trwania lokaty wynosi osiemnaście miesięcy.
Więcej Więcej

BRE Bank - najlepsza marką w biznesie

„Marka BRE Banku to symbol najwyższej jakości, wyjątkowej reputacji, cieszący się zaufaniem klientów i uznaniem rynku”- uznali organizatorzy drugiej edycji rankingu Business Superbrands.
Więcej

BRE Bank liderem internetowej bankowości korporacyjnej

BRE Bank został wyróżniony w prestiżowym konkursie „World’s Best Internet Banks”, organizowanym przez miesięcznik Global Finance. BRE zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza Zintegrowana Bankowa Platforma Korporacyjna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.
Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku po II kwartale 2009 r.

BRE Bank II kwartał 2009 r. zakończył stratą netto w wysokości 61,6 mln zł. Jest ona wynikiem wysokich rezerw, głównie na zobowiązania klientów, którzy mają problemy z opcjami walutowymi (łączny negatywny wpływ tego czynnika to niemal 240 mln zł).
Więcej

Ekspert ds. etyki biznesu w Fundacji BRE Banku

Z początkiem lipca do Rady Fundacji BRE Banku dołączył dr Bolesław Rok, znany autorytet w dziedzinie etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR).
Więcej

Czas Złota w BRE Banku

BRE Private Banking & Wealth Management po raz kolejny w tym roku zaproponował swoim klientom lokatę inwestycyjną, tym razem opartą o cenę złota. Produkt ten daje szansę zarobienia na wzroście cen złota ogłaszanych na popołudniowym fixingu londyńskim w perspektywie dwóch lat. Jednocześnie, w przypadku utrzymania wkładu do końca trwania lokaty, inwestorzy mają gwarancję zwrotu 100% wniesionego kapitału.
Więcej

Piąte urodziny Platformy Internetowej iBRE

iBRE, system bankowości  Internetowej BRE Banku ma już 5 lat. W tym czasie nieustająco ewoluował w kierunku nowoczesnej, wielofunkcyjnej platformy komunikacji. Dzisiaj iBRE to innowacyjne, wielomodułowe narzędzie przygotowane z myślą o dynamicznie rozwijających się firmach.
Więcej

BRE Bank wzmacnia zespół

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 1 lipca do BRE Banku dołączyli: dyrektor banku ds. strategii i główny ekonomista - Ryszard Petru oraz dyrektor strategii - Tomasz Kość. Jednocześnie Wiesław Szczuka objął stanowisko doradcy zarządu.
Więcej

Nowy program inwestycyjny dla najbogatszych klientów

BRE Private Banking & Wealth Management zaproponował swoim klientom nowy program inwestycyjny- Akumulacja. To połączenie trzech lokat terminowych o stałym oprocentowaniu oraz wybranego produktu inwestycyjnego. Do 30 czerwca oprocentowanie na depozytach: trzy-, sześciu- i dziewięciomiesięcznych wynosi kolejno 7,5%, 7%, 6,5%.
Więcej

Nowe pakiety dla małych i średnich firm w BRE Banku

BRE Bank przygotował nową ofertę pakietową dla małych i średnich firm. Połączył w niej wysokiej jakości doradztwo, partnerskie zasady współpracy i szeroki zakres preferencyjnych  warunków korzystania z usług finansowych.
Więcej

iBRE zdobył wyróżnienie w Konkursie EUROPRODUKT

Już po raz kolejny rynek docenił Internetowy System Bankowości Korporacyjnej BRE Banku. Tym razem  iBRE zdobył wyróżnienie w Konkursie EUROPRODUKT. Jury doceniło uniwersalną platformę finansową za kompleksowe podejście do oczekiwań użytkowników.
Więcej

BRE najlepiej zarządzanym polskim bankiem wg Euromoney Magazine

BRE Bank ponownie zdobył najwyższe noty w prestiżowym badaniu redakcji Euromoney Magazine. Tym razem wyróżniony został zarząd BRE Banku i to aż w dwóch kategoriach: jako najlepiej zarządzana instytucja oraz najbardziej dostępna kadra zarządzająca.
Więcej

Nowa lokata dla zamożnych klientów BRE Banku

BRE Private Banking & Wealth Management zaoferował swoim Klientom nową lokatę inwestycyjną Bogactwa Ziemi, która pozwala zarabiać na wzroście indeksów S&P GSCI Agriculture Index Excess Return oraz S&P GSCI Industrial Metals Index Excess Return w perspektywie 18 miesięcy. Lokata zapewnia gwarancję zwrotu 100% kapitału w przypadku utrzymania go do końca inwestycji.
Więcej

Pierwszy złoty Partner BRE Banku

BPSC to pierwsza firma, która uzyskała Złoty Certyfikat BRE Banku. Oznacza to, że systemy wspomagające zarządzanie klasy MRPII/ERP produkowane przez tę spółkę, są w pełni kompatybilne z iBRE - platformą bankowości internetowej BRE Banku. Złota certyfikacja to również potwierdzenie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i szybkiego przepływu danych.
Więcej

Lew Młodego Biznesu dla Fundacji BRE Banku

29 kwietnia br. w Narodowym Banku Polskim odbyła się Gala Finałowa jubileuszowego V Konkursu na Biznesplany organizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Podczas wydarzenia nagrodzono autorów najlepszych pomysłów na biznes oraz wieloletnich partnerów AIP. Na zakończenie odbyła się debata na temat „Kryzys gospodarczy – szansa czy zagrożenie dla nowo zakładanych firm”.
Więcej

BRE Bank pozytywnie oceniony przez Fitcha

BRE Bank okazał się jedynym polskim bankiem, któremu  w bieżącym roku   podwyższono oceny ratingowe. 8 maja br.  Agencja Fitch Ratings poinformowała, że podwyższyła BRE Bankowi ratingi: długo i krótkoterminowy.  Jednocześnie agencja podtrzymała rating indywidualny  i rating wsparcia,  wycofując ten ostatni z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.
Więcej

BRE Bank wyróżniony za jakość

BRE Bank zdobył drugie miejsce w Konkursie Forum Jakości Quality International 2009. W  kategorii IQ order - zarządzanie najwyższej jakości wyróżniony został model zarządzania jakością obsługi w segmencie MSP, a sam BRE Bank był najwyżej ocenioną instytucją finansową wśród wszystkich laureatów konkursu.
Więcej

BRE Bank szuka najzdolniejszych artystów

BRE Bank został mecenasem piątej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo. Zaangażowanie w to przedsięwzięcie jest równocześnie deklaracją, że bank włącza sztukę fotografii w krąg swoich zainteresowań.
Więcej

Art banking w BRE Wealth Management

BRE Wealth Management rozszerzyła ofertę dla najzamożniejszych o usługi art banking, dzięki którym klienci bankowości prywatnej BRE Banku mogą inwestować w sztukę. To kolejny element w ofercie kompleksowego zarządzania majątkiem.
Więcej

Wyniki BRE Banku po I kw. 2009 r.

Poniżej prezentujemy list prezesa zarządu BRE Banku o wynikach finansowych Grupy za I kwartał 2009 r. oraz prezentację wyników Grupy BRE.
Więcej

Nowy członek zarządu ds. bankowości inwestycyjnej w BRE Banku

Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej BRE Banku, jej przewodniczący- Maciej Leśny zarekomenduje osobę Hansa- Dietera Kemlera na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną. Tym samym zastąpi on Bernda Loewena, który w marcu br. złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji.
Więcej Więcej

BRE Bank stawia na wzrost indeksów giełdowych

BRE Private Banking & Wealth Management wprowadza do oferty nową lokatę inwestycyjną Global. Aktywem bazowym produktu jest koszyk indeksów, w skład którego wchodzą: S&P 500, Dow Jones EURO STOXX 50, Nikkei 225 oraz WIG20. Czas trwania lokaty to 1,5 roku.
Więcej

BRE Bank zaprasza na wystawę fotografii

"Biznes w obiektywie – liderzy bankowości 2008" to inicjatywa łącząca dwa światy: biznes i fotografię. Intencją pomysłodawców projektu jest zobrazowanie sztuki zarządzania oraz sztuki fotografii portretowej. Celem projektu jest stworzenie albumu zdjęć zawierającego sylwetki wybitnych managerów sektora finansowego i przełamującego stereotyp biznesmena-bankowca, postrzeganego wyłącznie jako niedostępnego profesjonalistę.
Więcej

iBRE, europejska jakość w BRE Banku

iBRE  - System Bankowości Internetowej BRE Banku został nagrodzony Medalem Europejskim w XVIII edycji konkursu organizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
Więcej

Dobre praktyki BRE Banku wyróżnione

Podczas ogłoszenia tegorocznego raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2008” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, BRE Bank otrzymał dwa wyróżnienia w kategorii biznes a rynek. Nagrodzone praktyki to: Badanie nad Innowacyjnością Polskiej Gospodarki oraz platforma wiedzy dla biznesu – Bizsupport.
Więcej

Zmiany w BRE Banku

27 marca Bernd Loewen, członek zarządu BRE Banku odpowiedzialny za bankowość inwestycyjną złożył na ręce prezesa rady nadzorczej i prezesa zarządu rezygnację z dotychczasowej funkcji. Decyzja uprawomocni się w momencie podpisania kontraktu menedżerskiego z Grupą KfW.
Więcej

BRE Bank najlepszy dla najbogatszych wg. Euromoney Magazine

Już po raz drugi prestiżowy brytyjski „Euromoney Magazine” uznał BRE Private Banking & Wealth Management za najlepszą instytucję oferującą usługi bankowości prywatnej w Polsce. Tym samym BRE Bankowi został przyznany tytuł „Best Private Bank in Poland Overall”.
Więcej

www.brebank.pl doceniony przez specjalistów

Już po raz kolejny serwis korporacyjny www.brebank.pl został wyróżniony przez branżowych specjalistów. W rankingu stron europejskich przedsiębiorstw opracowanym przez szwedzką firmę Hallvarsson and Halvarsson, w kategorii firm polskich, portal BRE Banku zajął pierwsze miejsce.
Więcej

BRE Bank raportuje najlepiej

Raport finansowy za IV kw. 2008 r. przygotowany przez BRE Bank zajął II miejsce w rankingu rapor­tów kwartalnych przeprowadzonym przez redakcję Parkietu.
Więcej

Stanowisko BRE Banku ws. artykułu „Stocznie na minie”

W dn. 4 marca 2009 r. na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pt. „Stocznie na minie” poświęcony problemom Gdańskiej Stoczni Remontowej SA oraz Stoczni Szczecińskiej SA z opcjami walutowymi. W artykule znalazła się nieprawdziwa informacja, że wśród banków będących stroną umów na opcje walutowe z Gdańską Stocznią Remontową znajduje się BRE Bank.
Więcej

BRE Bank stawia na umocnienie się złotego

BRE Private Banking & Wealth Management wprowadził do swojej oferty nową lokatę inwestycyjną „Mocny Złoty” opartą o kurs EUR/PLN. Produkt umożliwia osiągnięcie zysku w przypadku umocnienia się złotego w stosunku do euro.
Więcej

Fundacja BRE Banku nagrodzona

Fundacja BRE Banku, która już od dwóch lat angażuje się we wspieranie akcji edukacyjnej „Cała Polska czyta dzieciom”, otrzymała wyróżnienie w tegorocznym, VII już finale kampanii.
Więcej

BRE Bank szlifuje diamenty

Co wpływa na budowę wartości firmy? Skąd pozyskiwać kapitał na jej rozwój? Jakie są szybkie i sprawdzone metody na wzrost wartości przedsiębiorstwa? Na te i inne pytania odpowiedzą lubelscy przedsiębiorcy na drugim już spotkaniu zatytułowanym Diamenty Forbesa. Partnerem cyklu jest BRE Bank.
Więcej

Analitycy BRE Banku i DI BRE Banku wyróżnieni

W kolejnej edycji rankingu Gazety Giełdy Parkiet nagrody „Byków i Niedźwiedzi” przyznano analitykom Grupy BRE Banku. Ernest Pytlarczyk z BRE Banku został analitykiem makroekonomicznym 2008 roku, a Kamil Kliszcz i Michał Marczak z DI BRE Banku znaleźli się w gronie najlepszych analityków rynku kapitałowego w 2008 roku.
Więcej

BRE Bank Liderem Filantropii

Już po raz drugi BRE Bank znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu „Liderów Filantropii 2008”, przygotowywanym przez Forum Darczyńców we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz miesięcznikiem Forbes.
Więcej

Dobra Energia z BRE Bankiem

BRE Bank wraz z mBankiem i MulitBankiem po raz pierwszy uruchomił wspólną subskrypcję lokaty inwestycyjnej dla wszystkich swoich klientów. Dobra Energia to produkt oparty o koszyk akcji spółek defensywnych, subskrypcja potrwa do 23 lutego 2009 r.
Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku - podsumowanie 2008 roku

W 2008r. Grupa BRE Banku wypracowała skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1,00  mld zł (857,5 mln zł netto), wobec zrealizowanego w poprzednim roku na poziomie 954,5 mln zł (710,1 mln zł netto).
Więcej

Ryszard Petru wzmocni zespół BRE Banku

Z początkiem lipca 2009 r. Ryszard Petru obejmie stanowisko Dyrektora Banku ds. strategii. Zgodnie z planami będzie odpowiedzialny za obszar strategii, koordynacje strategicznych spółek Grupy BRE, relacje inwestorskie oraz obejmie stanowisko głównego ekonomisty banku.
Więcej

BRE Bank zwycięzcą konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

BRE Bank został zwycięzcą X edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymując tytuł laureata i 6 Złotych Gwiazd. W kategorii oddziałów Godłem Promocyjnym uhonorowane zostały: Oddział Korporacyjny BRE Banku  we Wrocławiu oraz Oddział Korporacyjny BRE banku w Kaliszu. Tytuł Bankowca Polskiego Biznesu przyznano Krzysztofowi Gerlachowi, dyrektorowi Departamentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Więcej

BRE Bank zachęca klientów do inwestowania na giełdzie

BRE Private Banking & Wealth Management zaoferował swoim klientom nową lokatę inwestycyjną „Butterfly” powiązaną z indeksem giełdowym 20 największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Więcej

Gwiazdkowy prezent od BRE Banku

Już po raz kolejny, dzięki współpracy BRE Banku i Wydawnictwa Studio EMKA, do polskich czytelników trafia publikacja z dziedziny biznesu i ekonomii – „Innowacje. Napęd wzrostu” autorstwa Claytona M. Christensena i Michaela E.Raynora.
Więcej

Zarząd BRE Banku w komplecie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 19 listopada br. Przemysław Gdański został członkiem zarządu BRE Banku, Dyrektorem Banku ds. Bankowości Korporacyjnej. Powołanie Gdańskiego kończy proces tworzenia zarządu w BRE Banku.
Więcej

Chris Laszlo w Warszawie

Jak odnosić sukces gospodarczy będąc jednocześnie odpowiedzialnym społecznie? Jak pogodzić korzyści akcjonariuszy i interesariuszy? Jak interesariusze mogą współtworzyć wartość akcjonariuszy? Na te i inne pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju odpowie Chris Laszlo, autor książki „Firma zrównoważonego rozwoju.
Więcej

BRE Bank zaprasza inwestorów na giełdę

BRE Private Banking & Wealth Management zaoferował swoim klientom nową lokatę „ASY PARKIETU”, opartą o indeks WIG20. Inwestycja związana z indeksem giełdowym 20 największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych daje szansę na ponadprzeciętne zyski, a krótki czas jej trwania umożliwia uzyskanie satysfakcjonującego wyniku inwestycyjnego.
Więcej Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku po trzech kwartałach 2008 r.

Na koniec września 2008 r. Grupa BRE Banku wypracowała 981,2 mln zł skonsolidowanego zysku brutto (842,8 mln zł netto), co oznacza 30,9% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wskaźnik zwrotu z kapitału brutto (ROE) wyniósł 39,9% (37,8% w 2007 roku).
Więcej

Nowa kampania reklamowa BRE Banku - 3 razy skuteczniej

Pod koniec października BRE Bank rozpoczyna kampanię reklamową skierowaną do przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem projektów inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej. To druga kampania w historii BRE, która pokazuje historię rzeczywistych klientów banku.
Więcej Więcej

BRE Bank wdrożył Polecenie Przelewu SEPA

BRE Bank wdrożył nowy produkt rozliczeniowy – Polecenie Przelewu SEPA, najnowocześniejszą formę rozliczeń w euro o paneuropejskim zasięgu. Polecenie Przelewu SEPA jest obsługiwane automatycznie, zlecenia składane są wyłącznie za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, w ciężar rachunków prowadzonych przez bank w euro.
Więcej

Prognozy analityków BRE Banku sprawdzają się najlepiej

Analitycy BRE Banku najtrafniej przewidywali wskaźniki makroekonomiczne w III kw. 2008 roku, poinformował Parkiet z 3.10.08 r. Zespół BRE Banku okazał się nieznacznie lepszy od ekonomistów Banku Millennium i Handlowego.
Więcej

BRE Bank wspiera najlepszych żeglarzy

Już w najbliższy weekend, od 27 do 28 września, na jeziorze Mały Jeziorak w Iławie odbędą się regaty BRE Bank Grand Prix Polski w Match Racingu 2008.
Więcej

Czy polskie firmy mogą być innowacyjne?

1 września ruszyła czwarta edycja programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki. Badania, których celem jest porównywanie innowacyjności krajowych firm oraz promocja wyróżniających się w tym obszarze przedsiębiorstw potrwają do końca września.
Więcej

Wzbogacić się na metalach szlachetnych, czyli nowa lokata BRE Banku

BRE Private Banking & Wealth Management oferuje swoim klientom lokatę „Platinum Gold”, opartą o koszyk składający się ze złota i platyny. Atrakcyjna perspektywa wzrostów i krótki czas trwania lokaty (18 lub 30 miesięcy) są szansą osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Klienci skuszeni „złotą inwestycją” mogą uczestniczyć w subskrypcji produktu do 29 września.
Więcej

Oświadczenie BRE Banku

W związku z kradzieżą środków zdeponowanych we wrzutni gotówkowej przez klientów korporacyjnych wrocławskiego Oddziału BRE Banku, informujemy, że sprawa jest pod kontrolą zarówno odpowiednich jednostek Banku, jak i właściwych w takim przypadku instytucji. Działania wyjaśniające w tym zakresie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.
Więcej

Kredyty walutowe - czego nie muszą się bać klienci banków

Czy w ostatnim czasie Polacy zbyt chętnie korzystali z łatwych możliwości finansowania? Czy jesteśmy już nadmiernie zadłużeni? Czy potrzeba dodatkowych regulacji prawnych dotyczących możliwości zaciągania pożyczek? Na te i inne pytania dotyczące kredytów dla klientów indywidualnych odpowiadają eksperci BRE Banku.
Więcej

„Stabilny Dochód” po raz kolejny dla klientów BRE Banku

Już po raz drugi klienci BRE Private Banking & Wealth Management mają okazję zaangażować swój kapitał w bezpieczny produkt inwestycyjny „Stabilny Dochód”, oparty o Strategię Dochodową Gwarantowaną. Subskrypcja dla zainteresowanych aktywnie zarządzanym portfelem, ze 100% gwarancją kapitału, potrwa do 15 października.
Więcej

Oświadczenie BRE Banku w sprawie Interbrok

1 września br. w Pulsie Biznesu ukazała się niekorzystna dla BRE Banku publikacja, w której powtórzono wiele zarzutów, podnoszonych wkrótce po zatrzymaniu właścicieli firmy InterBrok, czyli już przeszło rok temu.
Więcej

Dołącz do grona innowacyjnych firm

1 września ruszyła czwarta edycja programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki. Badania, których celem jest porównywanie innowacyjności krajowych firm oraz promocja wyróżniających się w tym obszarze przedsiębiorstw, potrwają do 22 września.
Więcej Więcej

Bankowość detaliczna - jednym z motorów rozwoju BRE Banku

Istotny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, koncentracja na potrzebach małych firm i mikroprzedsiębiorstw oraz kilka niespodzianek dla klientów indywidualnych- czyli podsumowanie detalicznej części BRE Banku po siedmiu miesiącach 2008 r.
Więcej Więcej

Nowy członek zarządu ds. finansów w BRE Banku

5 września na posiedzeniu Rady Nadzorczej BRE Banku, jej przewodniczący- Maciej Leśny zarekomenduje osobę Karin Katerbau na stanowisko członka zarządu ds. finansów. Katerbau zastąpi na tym stanowisku Andre Carlsa - wiceprezesa ds. finansów, który przejdzie do Rady Nadzorczej BRE Banku w tym samym czasie.
Więcej

BRE Bank w Warszawie po raz trzeci

1 sierpnia BRE Bank otworzył nowy, trzeci już Oddział Korporacyjny w Warszawie. Tym razem placówka mieści się po prawej stronie Wisły, przy ulicy Ostrobramskiej 95.
Więcej Więcej

Fundacja BRE Banku partnerem konkursu „Człowiek bez barier”

Fundacja BRE Banku została partnerem konkursu „Człowiek bez barier”, który już po raz czwarty został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i magazyn „Integracja”. Tegoroczna edycja, ze względu na odbywające się wkrótce Igrzyska Paraolimpijskie w Pekinie, dedykowana jest sportowcom. Jury nagrodzi najbardziej uzdolnionych, których postawy i osiągnięcia w różnych dyscyplinach sportu zasługują na szczególne uznanie.
Więcej

BRE Bank partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

BRE Bank został nowym partnerem strategicznym FOB, jedynej w Polsce organizacji, która kompleksowo zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu. W ten sposób Bank deklaruje, że poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec interesu społecznego, a swoją działalność opiera zrównoważonym rozwoju i etycznym prowadzeniu wszelkich działań biznesowych.
Więcej

BRE: Inwestuj w nieruchomości - oferta Certyfikatów Inwestycyjnych OPERA TERRA FIZ

Od 21 lipca do 1 sierpnia 2008 przyjmowane będą zapisy na nowe certyfikaty inwestycyjne OPERA TERRA. Fundusz będzie inwestował na złożonym i zróżnicowanym rynku nieruchomości w ziemię, nieruchomości mieszkaniowe oraz komercyjne. Cena emisyjna certyfikatu wynosi 1000 PLN. Fundusz został utworzony na czas określony – 6 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 6-letnie. Certyfikat będzie w obrocie na GPW nie później niż 30 września 2008 r. Zarządzanie funduszem zostało powierzone Bartoszowi Puzdrowskiemu.
Więcej

Zmiany w BRE Banku

Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej BRE Banku zostanie rozpatrzony wniosek o powołanie jej nowego członka, który miałby zastąpić Martina Blessinga. Na to stanowisko rekomendowany jest Andre Carls, wiceprezes zarządu ds. finansów w BRE Banku.
Więcej

BRE Bank: Zasmakuj w słodyczy zysku

Do 14 lipca potrwa subskrypcja na nową lokatę inwestycyjną Cafe Latte, opartą o koszyk indeksów produktów rolnych. Produkt, dostępny w PLN, zapewnia partycypowanie we wzroście jednego z najbardziej atrakcyjnych obecnie sektorów gospodarki. Lokata przygotowana została dla klientów BRE Private Banking & Wealth Management.
Więcej

BRE Bank dla klientów ze Stalowej Woli

26 czerwca BRE Bank otworzył 15 Biuro Korporacyjne, tym razem w Stalowej Woli. Dzięki temu lokalni klienci będą mieli stały i szybki dostęp do doradców korporacyjnych BRE Banku. Docelowo bank planuje utworzenie 23 biur korporacyjnych.
Więcej

Fundacja BRE Banku zaprasza miłośników sztuki

Fundacja BRE Banku została partnerem wystawy Skarbiec Katedry Wileńskiej, wspólnego projektu Archidiecezji Wileńskiej oraz Zamku Królewskiego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Wystawa prezentuje kosztowności sakralne ze zbiorów Katedry Wileńskiej. Uroczyste otwarcie odbędzie się 3 lipca br. w Zamku Królewskim w Warszawie.
Więcej

I miejsce dla Grupy BRE Banku

Już po raz kolejny spółki z Grupy BRE Banku zostały wyróżnione w rankingu najlepszych instytucji finansowych, przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. BRE Bank zajął I miejsce w kategorii „banki komercyjne”, natomiast Dom Inwestycyjny BRE Banku odebrał pierwszą nagrodę w kategorii „dom maklerski”.
Więcej Więcej

BRE Bank wspiera rozwój menedżerów

BRE Bank został partnerem Ratingu Programów MBA, organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Oficjalne wyniki Ratingu zostaną ogłoszone 18 czerwca, podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Programów MBA.
Więcej

Klienci BRE Banku dostają kolejną „Opcję na zysk”

Już po raz trzeci BRE Private Banking & Wealth Management uruchamia zapisy na trzyipółletnią lokatę „Opcja na zysk”, pierwszy na polskim rynku aktywnie zarządzany produkt strukturyzowany. Subskrypcja w nowej edycji potrwa do 4 lipca br.
Więcej

BRE Bank patronem artystów

BRE Bank został partnerem wystawy prezentującej twórczość Hanny Modrzejewskiej-Nowosielskiej i Leszka Nowosielskiego, która zostanie otwarta 14 czerwca w Podkowie Leśnej. Jest to pierwsza prezentacja prac pary, zorganizowana po ponad dziesięcioletniej nieobecności twórców na scenie artystycznej.
Więcej

BRE Bank inspiruje i edukuje biznes

Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla coraz częściej potrzebuje specjalistycznej wiedzy biznesowej, której nie są w stanie zapewnić tradycyjne studia czy kursy menadżerskie. Dlatego BRE Bank stworzył nową platformę wiedzy i profesjonalnego doradztwa – bizsupport. Serwis przygotowany z myślą o dynamicznych, nastawionych na rozwój i samodoskonalenie się przedsiębiorcach.
Więcej

Fundacja BRE Banku zaprasza melomanów

Fundacja BRE Banku objęła mecenatem cykl koncertów Orkiestry Sinfonietta Cracovia, z udziałem Maxima Vengerova określanego mianem jednego z najznakomitszych i najwybitniejszych współczesnych muzyków.
Więcej

Nowa placówka BRE Banku w Ełku

2 czerwca BRE Bank otworzył Biuro Korporacyjne w Ełku. Biuro mieści się przy ul. Słowackiego 15. Nowa placówka to element strategii rozwoju sieci BRE Banku, zakładającej dynamiczny wzrost liczby klientów korporacyjnych do 2009, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Docelowo bank planuje utworzenie 23 biur korporacyjnych.
Więcej

Zmiany w Grupie BRE Banku

Zarząd BRE Banku przychylił się do rekomendacji rady nadzorczej spółki emFinanse i podjął decyzję jej restrukturyzacji, wzmacniając tym samym sieć sprzedaży produktów bankowości detalicznej BRE Banku. Zmiany zakładają przekształcenie placówek emFinanse w Centra Finansowe mBanku oraz Centra Usług Finansowych MultiBanku oraz koncentrację na sprzedaży produktów ramion detalicznych BRE Banku.
Więcej

Alternatywne inwestycje w nieruchomości w ofercie BRE Banku

BRE Bank rozszerzył ofertę skierowaną do najzamożniejszych klientów, zainteresowanych alternatywnymi formami lokowania kapitału. W tym celu, rozpoczęła działalność nowa spółka - BRE Property Partner, zapewniająca klientom możliwość dokonywania bezpośrednich inwestycji na rynku nieruchomości.
Więcej

Nowy produkt inwestycyjny dla klientów BRE Banku

BRE Bank proponuje swoim klientom nowy, dotychczas niedostępny na polskim rynku, czteroletni produkt inwestycyjny - „Stabilny Dochód”, czyli strategię dochodową gwarantowaną. Produkt może przynieść ponadprzeciętne zyski przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wynikającego z niekorzystnych wahań giełdowych. Skierowany jest do klientów Private Banking & Wealth Management.
Więcej Więcej

BRE Bank robi niezwykły prezent warszawiakom

Już po raz drugi BRE Bank, partner cyklu wystaw zatytułowanego Młodzi w DESIE zaprasza miłośników sztuki. W sobotę, 17 maja, na gmachu budynku Galerii DESA Modern przy ulicy Koszykowej zostanie odsłonięty billboard grupy Twożywo, przygotowany z okazji kolejnej edycji Nocy Muzeów.
Więcej

Nowa placówka BRE Banku w Elblągu

12 maja BRE Bank otworzył Biuro Korporacyjne w Elblągu. Biuro mieści się przy ul. Stary Rynek 51a. Dzięki nowej lokalizacji, klienci z Elbląga i okolic będą mieli dostęp do doradców korporacyjnych BRE Banku.
Więcej

Zgoda KNF na połączenia Skarbca i AEGONU

9 maja br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec – Emerytura SA i AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA
Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku po I kw. 2008 r.

Pierwszy kwartał 2008 r. Grupa BRE Banku zamknęła skonsolidowanym zyskiem brutto w wysokości 427,6 mln zł (350 mln zł netto), co oznacza 145% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wszystkie linie biznesowe oraz strategiczne spółki Grupy rozwijały się dynamicznie, kontynuując pozytywny trend wzrostowy obserwowany w roku ubiegłym.
Więcej

BRE Bank instytucją odpowiedzialną społecznie

BRE Bank został podwójnie wyróżniony w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2007”, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Szósta już edycja raportu zawiera najciekawsze przykłady dobrych praktyk w polskim biznesie. Wśród nich znalazły się wewnętrzne studia MBA dla pracowników BRE Banku oraz projekt badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki.
Więcej

Grupa BRE Banku partnerem strategicznym Kongresu Public Relations

Już po raz kolejny Grupa BRE Banku jest partnerem strategicznym Kongresu Public Relations, który rozpoczął się 23 kwietnia 2008 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W tym roku Kongres organizowany jest już po raz siódmy.
Więcej

Forum Makroekonomiczne dla klientów BRE Banku

3 kwietnia br. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się po raz pierwszy Forum Makroekonomiczne, którego organizatorem i pomysłodawcą był BRE Bank. Jego głównym tematem była ocena wpływu aktualnych i przewidywanych warunków makroekonomicznych na perspektywy rozwoju polskich firm.
Więcej

Kolejna „Opcja na zysk” dla klientów BRE Banku

Ze względu na duże zainteresowanie klientów trzyipółletnia lokatą „Opcja na zysk” oraz powodzenie pierwszej subskrypcji, BRE Bank ponownie uruchamia zapisy na ten pierwszy na polskim rynku aktywnie zarządzany produkt strukturyzowany. Subskrypcja w nowej edycji potrwa do 25 kwietnia br.
Więcej

BRE Bank pozwala zarabiać na energii alternatywnej

Do 11 kwietnia BRE Bank przyjmuje zapisy na nową lokatę inwestycyjną Green Energy, opartą o koszyk indeksów energii alternatywnej. Produkt, dostępny w PLN, zapewnia partycypowanie we wzroście jednego z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Lokata przygotowana została dla klientów Private Banking i klientów korporacyjnych BRE Banku.
Więcej Więcej

BRE Bank zaprasza na kolejne seminarium z cyklu BRE-CASE

BRE Bank i CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa zapraszają na kolejne seminarium z cyklu, tym razem na temat „Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce”. Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00 w siedzibie centrali BRE Banku, przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.
Więcej

Już wkrótce otwarcie Biura Korporacyjnego BRE Banku we Włocławku

BRE Bank chcąc wzmocnić swoją obecność na rynku bankowości korporacyjnej w woj. kujawsko-pomorskim zaplanował otwarcie Biura Korporacyjnego we Włocławku. Zgodnie z planami, kolejna tego rodzaju placówka zostanie uruchomiona w Starogardzie Gdańskim.
Więcej

BRE Bank i młodzi polscy artyści

BRE Bank został partnerem cyklu wystaw zatytułowanego Młodzi w DESIE. Inauguracja projektu odbędzie się w najbliższy czwartek, 27 marca o 19.00 w warszawskiej galerii DESA Modern przy ul. Koszykowej.
Więcej

Tajemniczy klient w BRE Banku

Mali i średni przedsiębiorcy to grupa klientów coraz mniej wrażliwa na cenę produktów i usług bankowych. O wyborze banku decydują takie czynniki jak jakość i standard obsługi. Dlatego BRE Bank zdecydował się na przeprowadzenie projektu badawczego Mystery Shopping.
Więcej

Nowy prezes, zarząd i rada nadzorcza BRE Banku

14 marca 2008 r. nowa rada nadzorcza BRE Banku wybrała Mariusza Grendowicza na stanowisko prezesa zarządu BRE Banku SA. Zastąpi on Sławomira Lachowskiego - prezesa banku od listopada 2004 r. do marca 2008 r.
Więcej

Ruszyła nowa kampania reklamowa Biur Korporacyjnych BRE Banku

Ruszyła nowa kampania wizerunkowa Biur Korporacyjnych BRE Banku skierowana do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jej główne hasło, nawiązujące do kampanii przeprowadzonej wiosną 2007, brzmi „Każda firma może być wielka, o ile ma właściwych doradców!”. Kreacje reklamowe pokazują ławicę ryb, z których wyłania się lider – rekin.
Więcej

Zmiany w zarządzie BRE Banku

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Commerzbanku, większościowego akcjonariusza BRE Banku, nastąpią zmiany w składzie zarządu BRE Banku.
Więcej

Lokata i polisa Emerging Markets - nowe produkty strukturyzowane w ofercie BRE Banku

BRE Bank rozpoczął subskrypcję na dwa produkty oparte o koszyk indeksów i funduszy inwestujących na rynkach wschodzących - „Emerging Markets”: 3-letnią lokatę inwestycyjną oraz 3,5-letnią polisę ubezpieczeniową. Produkty skierowane są do klientów Private Banking i klientów korporacyjnych BRE Banku, którzy ceniąc sobie bezpieczeństwo inwestycyjne oczekują ponadprzeciętnych zysków. Subskrypcja potrwa do 14 marca.
Więcej

Podsumowanie roku BRE Wealth Management

W 2007 roku BRE Bank, poprzez spółkę BRE Wealth Management, zaproponował pionierskie na polskim rynku usługi wealth management, polegające na kompleksowym zarządzaniu majątkiem. Stanowią one uzupełnienie oferty dla najzamożniejszych klientów.
Więcej

Nowa lokata inwestycyjna dla klientów BRE Banku

BRE Bank zaproponował swoim klientom pierwszy na polskim rynku aktywnie zarządzany produkt strukturyzowany- trzyipółletnią lokatę „Opcja na zysk”. Dzięki możliwości reagowania i przesuwania aktywów produkt pozwala osiągać ponadprzeciętne zyski.
Więcej

BRE Bank i „12 Ikon Ekonomii”

Już wkrótce, dzięki współpracy BRE Banku i Wydawnictwa Studia EMKA, do polskich księgarń trafi publikacja „12 Ikon Ekonomii”- kompendium będących w użyciu systemów ekonomicznych oraz swoiste who is who ekonomii.
Więcej Więcej

BRE Bank wspiera kobiety przedsiębiorcze

BRE Bank został partnerem konferencji z cyklu „Forbes Executive Forum”, organizowanego przez magazyn Forbes. Spotkanie poświecone będzie tematyce kobiecej, a w szczególności przedsiębiorczym Polkom i ich roli w świecie współczesnego biznesu.
Więcej Więcej

Wyniki BRE Banku Hipotecznego

BRE Bank Hipoteczny ma za sobą najbardziej udany rok w swojej dziewięcioletniej historii. Rekordowy zysk brutto w wysokości 42,42 mln zł, wzrost sumy bilansowej o miliard złotych, sprzedaż nowych kredytów na poziomie 2 mld zł i pierwsza na rynku polskim emisja publicznych listów zastawnych to bilans najważniejszych osiągnięć spółki w 2007 roku.
Więcej Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku – podsumowanie 2007 roku

W 2007 r. Grupa BRE Banku wypracowała najlepsze wyniki finansowe od początku dekady. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł (r/r) o 65,6% do 954,5 mln zł (710 mln zł netto) wobec 576,4 mln zł (421 mln zł netto) w 2006 roku. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 35,9% brutto (w stosunku do 26,9% w 2006r.).
Więcej

Już wkrótce otwarcie Biura Korporacyjnego BRE Bank w Gliwicach

BRE Bank chcąc wzmocnić swoją obecność na rynku bankowości korporacyjnej w woj. śląskim zaplanował otwarcie kolejnego Biura Korporacyjnego w Gliwicach. Zgodnie z planami, kolejne tego rodzaju placówki powstaną w Elblągu i Stargardzie Gdańskim.
Więcej

BRE Bank sfinalizował transakcję sprzedaży akcji Vectra S.A.

25 stycznia 2008 r. BRE Bank sprzedał wszystkie posiadane akcje Vectra S.A. (19,95% kapitału zakładowego). Akcje zostały sprzedane za łączną kwotę 264 mln zł, co pozwoliło na osiągnięcie zysku brutto w wysokości 139 mln zł.
Więcej

BRE Bank partnerem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

1 lutego br. w Centrali BRE Banku odbędzie się inauguracyjne spotkanie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (Polish Chamber of Commerce for High Technology). Podczas wydarzenia zostanie podjęta uchwała o utworzeniu Izby i przyjęciu jej statutu oraz wybrane będą jej główne organy.
Więcej

BRE Bank nagrodzony w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

BRE Bank został uhonorowany Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców i 5 Złotymi Gwiazdami w IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. W kategorii oddziałów zwyciężył Oddział Korporacyjny BRE Banku w Łodzi. Specjalny tytuł honorowy Bankowca Polskiego Biznesu przyznano Prezesowi Sławomirowi Lachowskiemu.
Więcej

Już wkrótce otwarcie Biura Korporacyjnego BRE Bank w Wałbrzychu

BRE Bank chcąc wzmocnić swoją obecność na rynku bankowości korporacyjnej w woj. dolnośląskim zaplanował otwarcie kolejnego Biura Korporacyjnego w Wałbrzychu. Zgodnie z planami, kolejne tego rodzaju placówki powstaną w Suwałkach, Nowym Sączu i Koninie.
Więcej

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie BRE Banku

BRE Bank prowadzi subskrypcję na dwa produkty z serii „Excellence”: nowy produkt bancassurance oraz dwuletnią lokatę inwestycyjną oparte o indeks dóbr luksusowych. Subskrypcja potrwa do 4 lutego. Produkt skierowany jest do klientów private banking BRE Banku.
Więcej Więcej

Już wkrótce otwarcie Biura Korporacyjnego BRE Banku w Pile

BRE Bank, chcąc wzmocnić swoją obecność na rynku bankowości korporacyjnej, zaplanował otwarcie kolejnej placówki- Biura Korporacyjnego w Pile. Dzięki nowej lokalizacji, regionalni klienci będą mieli stały i szybki dostęp do doradców BRE Banku. Zgodnie z planami, kolejne tego rodzaju placówki powstaną w najbliższym czasie w Radomiu, Wałbrzychu, Suwałkach, Koninie i Gliwicach.
Więcej

Fundacja BRE Banku młodym naukowcom

Fundacja BRE Banku ufundowała nagrody pieniężne w Konkursie Prac Młodych Naukowców organizowanym przez Komisje Europejską. Zakończono już polskie eliminacje Konkursu, a ich finał i wręczenie nagród odbędą się 11 stycznia br. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej Więcej

Nowy produkt strukturyzowany w ofercie BRE Banku

Do 4 stycznia trwa subskrypcja na trzyletni produkt bancassurance „Wind of Change”, oparty o koszyk trzech indeksów i kurs wymiany USD/PLN. Produkt połączony jest z ubezpieczeniem na życie i dożycie, dzięki czemu ma zarówno zalety ubezpieczenia, jak i produktu inwestycyjnego.
Więcej

BRE Bank w czołówce w finansowaniu inwestycji ze środków UE

BRE Bank uplasował się na pozycji wicelidera pod względem wolumenu kredytów związanych z finansowaniem inwestycji z udziałem środków UE w ramach ostatniej rundy aplikacyjnej SPO - „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” - działanie 2.2.1., wynika z danych Związku Banków Polskich oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej

BRE Bank wśród Liderów Filantropii

BRE Bank znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu „Liderów Filantropii 2007”, przygotowywanym przez Forum Darczyńców we współpracy z GPW w Warszawie oraz miesięcznikiem Forbes. Bank wyróżniono w kategorii firm, które w minionym roku przekazały najwięcej środków na działalność charytatywną.
Więcej

www.brebank.pl już po raz kolejny wśród najlepszych

Już po raz kolejny portal www.brebank.pl został wyróżniony przez branżowych specjalistów. 5 grudnia podczas uroczystej gali w warszawskiej Fabryce Trzciny odbyło się wręczenie nagród w trzeciej edycji konkursu Webstarfestival. Strona BRE Banku zdobyła wyróżnienie w kategorii „finanse i biznes”.
Więcej

Powołanie prezesa zarządu w towarzystwie BRE Ubezpieczenia TU

Dnia 26.11.2007 roku Rada Nadzorcza BRE Ubezpieczenia TU S.A. podjęła decyzję o powołaniu obecnego członka zarządu BRE Ubezpieczenia TU S.A. Pawła Zylm na stanowisko prezesa zarządu towarzystwa, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej Więcej

Prezes BRE Banku Top Managerem Roku 2007

Sławomir Lachowski, prezes zarządu BRE Banku odebrał nagrodę Top Managera Roku 2007 w konkursie organizowanym przez miesięcznik Manager Magazin, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan i KMPG.
Więcej Więcej

Najbardziej innowacyjni na Pomorzu wybrani

14 listopada br. w Hotelu Grand w Sopocie zostanie ogłoszony Ranking najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiego programu badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, BRE Bank, Gazetę Prawną i Dun & Bradstreet. Gospodarzem wydarzenia są Oddziały Korporacyjne BRE Banku w Gdańsku i Gdyni.
Więcej

Akredytywa i inkaso w BRE Banku przez Internet

BRE Bank rozszerzył funkcjonalność internetowego systemu bankowości elektronicznej iBRE, wprowadzając możliwość obsługi dwóch kolejnych produktów: akredytywy dokumentowej obcej oraz inkasa importowego.
Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku po III kw. 2007 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2007 roku Grupa BRE Banku wypracowała 749,8 mln zł skonsolidowanego zysku brutto, co oznacza wzrost o 86% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (403,4 mln zł po III kwartałach 2006).
Więcej

Ruszyła kampania usług Private Banking&Wealth Management BRE Banku

Ruszyła kampania reklamowa BRE Banku skierowana do najbardziej zamożnych Polaków. Kampania ma charakter wizerunkowy. Najważniejszym jej celem jest wzrost świadomości marki Private Banking & Wealth Management wśród potencjalnych odbiorców, czyli najbardziej zamożnych ludzi.
Więcej

BRE Bank zwyciężył w konkursie na najlepszy raport roczny

BRE Bank zdobył pierwsze miejsce w kategorii instytucji finansowych, w konkursie The Best Annual Report 2006, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Dodatkowo BRE Bank otrzymał wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności spółki.
Więcej

2 nowe lokaty w ofercie BRE Banku

Do 26 października br. trwa subskrypcja na trzymiesięczne lokaty inwestycyjne powiązane z kursem EUR/PLN. Produkty zostały przygotowane dla klientów korporacyjnych i Private Banking.
Więcej

BRE Bank wspiera liderów

BRE Bank jest mecenasem konferencji przywództwa Fastleader, która odbędzie się w dniach 22 - 23 października 2007r w Krakowie. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń na temat roli przywództwa w nowoczesnych, aktywnych organizacjach.
Więcej

2,1 mld euro dla przedsiębiorców z Wielkopolski

Ponad 2,1 mld euro czeka na przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego zainteresowanych finansowaniem inwestycji ze środków unijnych. Aby ułatwić małym i średnim firmom skorzystanie z tej formy pomocy BRE Bank wspólnie z firmą PNO Consultants zaprasza na spotkanie poświęcone funduszom Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
Więcej

Ponad miliard euro czeka na polskich przedsiębiorców

BRE Bank, we współpracy z ABC Poland, po raz kolejny zaprasza przedsiębiorców na bezpłatną konferencję zatytułowaną „Przedsiębiorstwo w Unii - jak sfinansować inwestycje z sektora produktów rolnych?” Jej celem jest pomoc polskim firmom z sektora przetwórstwa produktów rolnych w skutecznym wykorzystaniu wsparcia ze środków unijnych. Konferencja odbędzie się 9 października w centrali banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18.
Więcej

Studia MBA dla pracowników BRE Banku

BRE Bank wspólnie z Gdańską Fundacją Kształcenie Menedżerów przygotował Wewnętrzny Program BREmba, czyli roczne studia MBA dla najlepszych pracowników. Uroczysta inauguracja programu odbędzie się 3 października w Ośrodku Szkoleniowym BRE Banku w Jachrance. Jest to element strategii zarządzania talentami.
Więcej

Nowa placówka BRE Banku w Toruniu

3 października BRE Bank otworzył Biuro Korporacyjne w Toruniu. Biuro mieści się przy ul. Lelewela 33. Otwarciu biura towarzyszy spotkanie, podczas którego przedstawiciele BRE Banku opowiedzą o specyfice biznesu w regionie i roli bankowości w rozwoju lokalnej gospodarki.
Więcej

Spotkanie BRE Wealth Management - jak efektywnie zarządzać majątkiem

26 września 2007 r. w Sopocie odbędzie się konferencja Forbes BRE Wealth Management Forum poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem bankowości prywatnej oraz wealth management w Polsce i na świecie w dobie rosnących oczekiwań klientów. Organizatorami spotkania są BRE Bank oraz magazyn Forbes.
Więcej

Nowe oblicze i funkcjonalność oddziału korporacyjnego BRE Banku w Łodzi

BRE Bank otworzył nowy oddział korporacyjny, w Łodzi przy Pl. Wolności 3. Zgodnie z założeniami, oddział pełni rolę nowoczesnego centrum biznesowego, które jest już nie tylko punktem obsługi bankowej klientów korporacyjnych, ale również miejscem, w którym klienci mogą skorzystać z doradztwa i spotkać się ze swoimi kontrahentami w pomieszczeniach biurowych oraz konferencyjnych.
Więcej Więcej

BRE Bank mecenasem Złotych Firm Wielkopolski

Już po raz jedenasty BRE Bank jest partnerem rankingu największych firm w regionie Wielkopolski - „Złote Firmy Wielkopolski”. Wieloletnie zaangażowanie BRE Banku w ten program to wyraz poparcia dla wszelkich inicjatyw, które mają na celu wspieranie i promowanie rodzimych przedsiębiorstw.
Więcej Więcej

Business Superbrand dla BRE Banku

Marka BRE Banku znalazła się w gronie 80 najmocniejszych marek na polskim rynku firm działających w sektorze business to business. Tym samym, kapituła konkursu Business Superbrands doceniła silną pozycję marki BRE. Wyróżnienie to jest przyznawane w 70 krajach świata.
Więcej

Ostatnia szansa znalezienia się w gronie 500 najbardziej innowacyjnych firm

Do 18 września przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm. To ostatnia szansa dla przedsiębiorstw, które chcą wziąć udział w badaniu i znaleźć się na prestiżowej liście. Innowacyjna metodologia badań, opracowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, umożliwia zaistnienie w Rankingu obok siebie zarówno dużych przedsiębiorstw o wysokich nakładach na Badania i Rozwój, jak i mikrofirm, działających w obszarach nowoczesnych technologii czy o innowacyjnym pomyśle na biznes. Ogłoszenie rankingu nastąpi 6 grudnia br.
Więcej

Nowa, walutowa lokata inwestycja BRE Banku

Do 24 sierpnia br. BRE Bank prowadzi subskrypcję na 3 i 6-miesięczną lokatę nominowaną w PLN skierowaną do klientów korporacyjnych i private banking BRE Banku. Jest to propozycja dla klientów, którzy zainwestują, co najmniej 50 tys. PLN
Więcej

Zyskowny wzrost - wyniki Grupy BRE Banku po II kw. 2007r.

Pierwsze półrocze 2007 r. Grupa BRE Banku zamknęła skonsolidowanym zyskiem brutto w wysokości 530,6 mln zł, co oznacza wzrost o 113% w porównaniu z czerwcem 2006r. Zysk brutto z działalności powtarzalnej (czyli bez uwzględnienia jednorazowej transakcji sprzedaży Skarbiec Asset Management Holding) w pierwszym półroczu 2007 r. wyniósł 436 mln zł wobec 230,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie wskaźnik ROE (bez uwzględnienia transakcji sprzedaży SAMH) wyniósł 33,5% brutto, co świadczy o coraz bardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanych przez Bank kapitałów.
Więcej

BRE Bank odpowiedzialny społecznie

BRE Bank po raz pierwszy opublikował raport o społecznej odpowiedzialności. W ten sposób stara się podkreślić, że odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną zasadą, na której bank buduje swe relacje z otoczeniem, a realizując biznesową strategię, kieruje się nie tylko interesem ekonomicznym firmy, ale całego otoczenia.
Więcej

Nowa subskrypcja na lokatę BRE Banku na wzrost cen towarów

BRE Bank wznowił subskrybuję lokaty inwestycyjnej powiązanej z koszykiem towarów. W skład koszyka wchodzą metale szlachetne, przemysłowe oraz rośliny przemysłowe i spożywcze, przy czym wzrósł udział biopaliw.
Więcej

5 mld zł w BRE Private Banking

Bankowość prywatna BRE Banku osiąga coraz lepsze wyniki. Na koniec II kwartału br. aktywa w zarządzaniu wzrosły do 5 mld zł, z czego 500 mln zł to środki zarządzane przez BRE Wealth Management. Jest to efekt nowej strategii BRE Banku skierowanej do zamożnych klientów.
Więcej

BRE Bank Hipoteczny zaoferuje listy zastawne

27 lipca tego roku na rynku polskich instrumentów dłużnych będzie miała miejsce Pierwsza Publiczna Emisja Publicznych Listów Zastawnych na okaziciela, emitowanych na podstawie Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych, o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł.
Więcej

BRE Bank: Kampania dla MSP przynosi Efekty

Kampania reklamowa BRE Banku, skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, trwała od kwietnia do czerwca br. Celem kampanii było ocieplenie wizerunku banku, wzrost świadomości marki w segmencie MSP oraz wsparcie sprzedaży produktów dedykowanych MSP.
Więcej

BRE Bank laureatem konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

Już po raz ósmy wręczono statuetki i nagrody w ramach konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Kapituła Nagrody Konkursu wyłoniła organizacje i instytucje, które prezentują najlepsze na rynku praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, przekładające się na sukcesy biznesowe. W gronie wyróżnionych firm, już po raz kolejny, znalazł się BRE Bank, uhonorowany Dyplomem Laureata Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Więcej

Umowa połączeniowa i umowa opcyjna PTE Skarbiec-Emerytura

29 czerwca br. BRE Bank SA – 100% akcjonariusz PTE Skarbiec-Emerytura – zawarł z Aegon Woningen Nova B.V., będącym 100% akcjonariuszem PTE Ergo Hestia S.A. „Umowę o połączeniu PTE Ergo Hestia oraz PTE Skarbiec-Emerytura”.
Więcej

Nowy członek Zarządu BRE Banku

29 czerwca br. Rada Nadzorcza BRE Banku powołała Jarosława Mastalerza na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora banku od 1 sierpnia 2007 r. do czasu zakończenia obecnej kadencji Zarządu BRE Banku. Jarosław Mastalerz będzie odpowiadał za pion bankowości detalicznej BRE Banku (mBank, MuliBank, Private Banking).
Więcej

BRE Bank godny zaufania

BRE Bank uzyskał najwyższe noty w IV edycji raitingu spółek giełdowych, przygotowanym przez Kapitułę Inwestorów Instytucjonalnych oraz Polski Instytut Dyrektorów. Tym samym zdobył tytuł „SPÓŁKA GODNA ZAUFANIA 2007”. Wyróżnienie potwierdza, iż BRE Bank jest spółką o najwyższych standardach ładu korporacyjnego.
Więcej

BRE Bank doceniony przez inwestorów

BRE Bank został uznany przez inwestorów za spółkę o najwyższych standardach ładu korporacyjnego, wynika z raportu WarsawScan 2007.
Więcej

Karty BRE Banku coraz popularniejsze

Wyniki BRE Banku pod względem przyrostu sprzedaży kart płatniczych oraz wartości transakcji znacznie przekraczają średnią rynkową. Najdynamiczniej (o ponad 54%) w ciągu ostatniego roku wzrosła sprzedaż kart kredytowych dla os. fizycznych. Najbardziej, aż 4-krotnie, BRE Bank zdystansował rynek pod względem sprzedaży kart debetowych.
Więcej

Złota odznaka dla Fundacji BRE Banku

Fundacja BRE Banku otrzymała złotą odznakę honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za wieloletnią współpracę i wspieranie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Więcej

Lokata inwestycja BRE Banku na wzrost cen towarów

Do 5 lipca br. BRE Bank prowadzi subskrypcję na lokatę inwestycyjną powiązaną z koszykiem towarów, w skład którego wchodzą metale szlachetne, przemysłowe oraz rośliny przemysłowe i spożywcze.
Więcej

Łatwiejszy dostęp do kredytów i pożyczek hipotecznych w BRE Banku

19 czerwca br. BRE Bank wprowadził ułatwienia w dostępie do kredytów i pożyczek hipotecznych dla przedsiębiorstw. Złagodzone zostały zasady oceny zdolności kredytowej, co w znacznym stopniu zwiększy dostępność długoterminowego finansowania hipotecznego.
Więcej Więcej

Ponad 2 miliardy kredytów hipotecznych w BRE Banku

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2007 roku BRE Bank udzielił (kredyty uruchomione) klientom detalicznym mBanku i MultiBanku 9,3 tys. kredytów hipotecznych na łączną kwotę 2,2 mld zł, czyli o 56,5% więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku.
Więcej

1,4 miliona kart w BRE Banku

W I kwartale 2007 roku BRE Bank przekroczył liczbę 1,4 mln wydanych kart. BRE Bank jest trzecim wydawcą kart Visa w Polsce, a pod względem liczby wydanych służbowych kart Visa zajmuje pierwsze miejsce.
Więcej

2 nowe lokaty w ofercie BRE Banku

Do 1 czerwca br. trwa subskrypcja na lokaty roczną i dwuletnią powiązane z kursem USD/PLN. Produkty zostały przygotowane dla klientów korporacyjnych i Private Banking.
Więcej

Akredytywa w BRE Banku przez Internet

W połowie maja BRE Bank wzbogacił internetowy system bankowości elektronicznej iBRE o nową funkcjonalność. Klienci otrzymali możliwość składania zleceń i wymiany z bankiem informacji, dotyczących akredytywy dokumentowej własnej.
Więcej

Portal BRE Banku doceniony przez ekspertów

BRE Bank, ex aequo z TVN, zwyciężył w rankingu stron internetowych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, przeprowadzonym przez Gazetę Prawną. Było to pierwsze tego rodzaju badanie na polskim rynku.
Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku po I kw. 2007r.

Pierwszy kwartał 2007 r. Grupa BRE Banku zamknęła skonsolidowanym zyskiem brutto w wysokości 295,87 mln zł*, co oznacza 170% wzrost w porównaniu z IQ2006r (zysk netto wyniósł 222,7 mln zł). Wyłączając wynik ze sprzedaży Skarbiec Asset Management Holding (SAMH), zysk brutto z działalności powtarzalnej wyniósł 206,4 mln zł. Wszystkie linie biznesowe oraz strategiczne Spółki Grupy rozwijały się dynamicznie, kontynuując pozytywny trend wzrostowy obserwowany w ub.r.
Więcej

Nowa strategia BRE Banku na rynku bankowości prywatnej

BRE Bank wprowadza do oferty dla najzamożniejszych klientów kompleksowe zarządzanie majątkiem. Propozycja skierowana jest do najbogatszych osób (aktywa płynne powyżej 2 mln zł), którym formuła Wealth Management zapewni osiąganie długookresowych celów.
Więcej

W BRE przelewy 1% podatku za darmo

Do końca kwietnia klienci Private Banking BRE Banku mogą dokonywać bez opłat przelewów z tytułu przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wszystkie życzliwe osoby mogą wesprzeć potrzebujących między innymi poprzez Fundację BRE Banku. Zebrane pieniądze trafią do chorych i niepełnosprawnych dzieci, wesprą ochronę środowiska oraz projekty związane z kulturą i sztuką bądź edukacją.
Więcej

"Zmienimy Twoją firmę w rekina biznesu" - kampania reklamowa BRE Banku

Z początkiem kwietnia br. rusza kampania reklamowa BRE Banku, skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Kampania ma na celu wzrost świadomości marki BRE Banku w segmencie MSP oraz wsparcie sprzedaży. W kreacjach wykorzystano rekina biznesu, charakterystyczny symbol, zakotwiczany w świadomości, zaczerpnięty z potocznej mowy biznesowej. Przekaz podkreśla hasło: „Zmienimy Twoją firmę w rekina biznesu”.
Więcej

Obligacje Man MGS Access Note dla klientów BRE Private Banking

Do 4 kwietnia br. trwa subskrypcja na obligacje Man MGS Access Note, które są inwestycją w koszyk wyselekcjonowanych przez Man Investments funduszy hedgingowych. Obligacje oferowane są klientom BRE Private Banking, którzy posiadają minimum 10 000 USD, EUR lub 100 000 SEK oraz poszukują bezpiecznych inwestycji alternatywnych, gwarantujących stabilną stopę zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych.
Więcej

Nowa lokata inwestycyjna BRE Banku powiązana z kursem EUR/PLN

Od 22 do 29 marca br. trwa subskrypcja na 3-miesięczną lokatę inwestycyjną powiązaną z kursem EUR/PLN. Produkt, przeznaczony dla klientów korporacyjnych i private banking BRE Banku, zapewnia pełną ochronę kapitału i możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków.
Więcej

Zmiany personalne w biurze prasowym BRE Banku

Z początkiem kwietnia 2007 r. nastąpią zmiany w biurze prasowym BRE Banku. Funkcję rzecznika prasowego Banku obejmie od połowy kwietnia Paulina Rutkowska, zastępując na tym stanowisku Pawła Wróbla, który po 7 latach pracy w BRE Banku (w tym ponad 2 latach na stanowisku rzecznika prasowego) podejmuje nowe wyzwania zawodowe.
Więcej

BREinfo 2.0 - pierwszy polski czytnik podcastów

BRE Bank udostępnił pierwszy polski czytnik podcastów i kanałów informacyjnych RSS BREinfo 2.0. Jest to narzędzie umożliwiające dziennikarzom, klientom i innym użytkownikom sieci przyjazny dostęp do informacji, również w wersji audio, pochodzących z różnych źródeł w Internecie. Czytnik BREinfo 2.0 jest dostępny w centrum prasowym BRE Banku.
Więcej

BRE Bank nagrodzony za najlepsze standardy informacji dla inwestorów

Pod koniec lutego we Frankfurcie nad Menem ogłoszono wyniki europejskiego rankingu w dziedzinie relacji inwestorskich (IR Global Rankings) prowadzonego przez uznane firmy konsultingowe i doradcze, jak MZ Consult, KPMG i Linklaters. BRE Bank, jako jedna z pięciu firm Europy, otrzymał nagrodę IR Global Rankings w kategorii „Disclosure Procedure”, czyli za jakość i zakres danych przekazywanych inwestorom.
Więcej

1 procent podatku na Fundację BRE Banku

Fundacja BRE Banku zachęca do przekazywania na rzecz jej statutowej działalności 1% podatku dochodowego. Zebrane pieniądze trafią do potrzebujących: chorych i niepełnosprawnych dzieci, wesprą ochronę środowiska oraz projekty związane z kulturą i sztuką bądź edukacją i wsparciem przedsiębiorczości.
Więcej

Lokata inwestycyjna Podbój Azji w BRE Banku

Do 27 lutego br. BRE Bank prowadzi zapisy na lokatę inwestycyjną Podbój Azji, której oprocentowanie uzależnione jest od koniunktury na rynku azjatyckim. Produkt skierowany jest do klientów korporacyjnych i private banking. Minimalny wkład własny to 25 tys. zł lub 20 tys. USD. Okres trwania lokaty wynosi 2 lub 3 lata.
Więcej

Wyniki BRE Banku Hipotecznego za 2006 rok

BRE Bank Hipoteczny wypracował na koniec 2006 r. 40,2 mln zł zysku brutto. To najwyższy zysk w siedmioletniej historii działalności spółki. Całkowity portfel kredytowy (bilansowy i pozabilansowy) wzrósł o 16,6% do 3 159 mln zł.
Więcej

BRE Bank doceniony za wysokie standardy ładu korporacyjnego i prognozy makroekonomiczne

BRE Bank został nominowany przez Gazetę Giełdy Parkiet do nagrody ”Byki i Niedźwiedzie” za wysokie standardy ładu korporacyjnego w 2006 roku. Przyznając wyróżnienie doceniono sukcesy BRE Banku w praktycznym stosowaniu zasad corporate governance, przejrzystą politykę informacyjną i profesjonalizm relacji inwestorskich. Wyróżniono również Jacka Kotłowskiego – ekonomistę BRE Banku, który uzyskał tytuł analityka makroekonomicznego roku.
Więcej

Wyniki finansowe Grupy BRE Banku

W 2006r. Grupa BRE Banku wypracowała najlepsze wyniki finansowe od początku dekady. Zysk wzrósł do 576,4 mln zł brutto i 421,3 mln zł netto co o 52% przekracza pierwotne plany finansowe i jest rezultatem o 70% lepszym w porównaniu z rokiem 2005. To również 2-gi najwyższy wynik finansowy w 20-letniej historii BRE Banku.
Więcej Więcej

BRE Bank najlepszy na rynku Private Banking w rankingu "Euromoney Magazine"

BRE Bank został uznany przez prestiżowy brytyjski „Euromoney Magazine” za najlepszą instytucję oferujacą usługi Private Banking w Polsce. BRE Bankowi został tym samym przyznany tytuł „Best Private Bank in Poland”. Najlepszym bankiem na światowych rynkach usług dla najbogatszych klientów eksperci „Euromoney” uznali bank UBS.
Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Fundacji BRE Banku na najlepszą pracę magisterską nt. bankowości

20 grudnia br. Fundacja BRE Banku rozstrzygnęła konkurs na najlepsze prace magisterskie pod hasłem „Nowoczesna bankowość w zjednoczonej Europie”. Konkurs związany jest z obchodami 20-lecia BRE Banku oraz popularyzacją wkładu banku w rozwój nowoczesnej bankowości w Polsce. Główną nagrodę zdobył Piotr Łyszczak za pracę pt. „Reverse mortage jako innowacyjny produkt na rynku kredytów hipotecznych w Polsce”.
Więcej

Nowy portal korporacyjny BRE Banku

18 grudnia br. pod adresem www.brebank.pl wystartował nowy portal korporacyjny BRE Banku. Odświeżony portal korporacyjny to kolejny etap w realizacji celów nowej strategii BRE Banku, zwanej BREaktywacją.
Więcej

BRE Bank "Przyjazny dla Przedsiębiorców"

Zwycięzcą tegorocznej, już VIII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” został BRE Bank SA. Ponadto w gronie nagrodzonych w kategorii „Złoty Oddział” znalazły się również odziały korporacyjne BRE Banku w Bielsko-Białej i w Katowicach, które uzyskały Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym, a także oddział w Gdyni uhonorowany Godłem Promocyjnym.
Więcej

BRE Bank: Ogłoszenie wyników Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm

6 grudnia br. o godz. 18.00 w siedzibie centrali BRE Banku, przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie odbyła się finałowa Gala innowacyjności, podczas której został ogłoszony Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm. Wydarzenie związane jest z programem badań nad innowacyjnością polskiej gospodarki, prowadzonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz BRE Bank SA i Gazetę Prawną.
Więcej

3-letnia lokata inwestycyjna "Podbój Azji" w BRE Banku

Do 14 grudnia br. BRE Bank prowadzi zapisy na 3 letnią lokatę inwestycyjną „Podbój Azji”, denominowaną w PLN oraz w USD. Z propozycji mogą skorzystać wszyscy klienci korporacyjni i private banking BRE Banku. Lokatę można założyć inwestując już od 25 tys. PLN lub 20 tys. USD.
Więcej

Prestiżowa nagroda The Banker dla BRE Banku

30 listopada br. w londyńskim hotelu Dorchester odbyła się doroczna finałowa Gala najlepszych banków świata w ocenie prestiżowego miesięcznika „The Banker”. W opinii ekspertów najlepszą instytucją finansową w mijającym roku w Polsce został BRE Bank SA, któremu przyznana została nagroda „Bank of the Year 2006 in Poland”.
Więcej Więcej

Mark Mobius w Polsce na zaproszenie BRE Banku

24 listopada 2006 r. odbyło się jedyne w Polsce spotkanie z Markiem Mobiusem – Dyrektorem Zarządzającym w Templeton Asset Management Ltd., niezwykłą osobistością świata finansów, którą bez dozy przesady określić można gwiazdą w dziedzinie zarządzania aktywami. Dr Mark Mobius przyjechał do Polski na zaproszenie BRE Banku i jego klientów Private Banking. Przyjmując zaproszenie dr Mobius stwierdził, że „największe pieniądze, tacy jak on mogą zarobić w krajach rozwijających się, takich jak Polska”.
Więcej

Subskrypcja na lokatę inwestycyjną BRE Banku powiązaną z kursem USD/PLN

Od 22 do 27 listopada br. BRE Bank prowadzi subskrypcję na 3-miesięczną lokatę inwestycyjną powiązaną z kursem USD/PLN. Z lokaty mogą skorzystać wszyscy klienci korporacyjni i private banking BRE Banku, którzy na inwestycję przeznaczają minimum 100 000 zł. Lokata daje możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków oraz gwarantuje pełną ochronę zaangażowanego kapitału.
Więcej

Nowa oferta finansowania dla małych i średnich firm w BRE Banku

BRE Bank wprowadził 2 nowe produkty finansowania hipotecznego: kredyt i pożyczkę hipoteczną. Z kredytu hipotecznego mogą skorzystać firmy z sektora MSP (prowadzące pełną księgowość, posiadające roczne przychody ze sprzedaży do 30 mln zł), które zamierzają inwestować w nieruchomości, bądź refinansować kredyt hipoteczny zaciągnięty w innym banku. Z pożyczki hipotecznej skorzystają natomiast te firmy, które chcą uzyskać środki na dowolny cel w ramach swojej działalności gospodarczej.
Więcej

BRE Bank: 680 mln zł dla MSP – szansa na ostatnie unijne dotacje w tym roku

Dla Małych i Średnich Przedsiębiorców pojawia się dodatkowa i ostatnia w tym roku szansa na pozyskanie finansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego prawdopodobnie już w listopadzie br. będzie można składać wnioski o dotacje w ramach działania 2.2.1 SPO WKP „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”. Na firmy z sektora MSP czeka 680 mln zł z unijnej puli. Projekty muszą dotyczyć poprawy poziomu innowacyjności firm poprzez nowe inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy. Przedsiębiorstwo może pozyskać nawet do 15 mln euro. Jak to zrobić? - pomocy udzielą Konsultanci Funduszy Europejskich BRE Banku.
Więcej

Trzy nowe lokaty w ofercie BRE Banku

Od 6 listopada w BRE Banku trwa subskrypcja na 3 nowe lokaty dla klientów korporacyjnych oraz private banking: lokatę terminową PRESTIŻ oraz 3-letnie lokaty inwestycyjne GWARANCJA i PROGRES. Produkty zostały przygotowane z myślą o klientach o różnych profilach ryzyka i odmiennych potrzebach inwestycyjnych. Gwarantują pełną ochronę zaangażowanego kapitału i dają możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków.
Więcej

Bardzo dobry kwartał BRE Banku na rynku bankowości detalicznej

Po 3 kwartałach br. BRE Bank wypracował na rynku bankowości detalicznej (działalność mBanku, MultiBanku oraz Private Banking) 67,3 mln zł zysku brutto. Jest to wynik ponad 3,5-krotnie wyższy w porównaniu z tym samym okresem ub.r. (18,3 mln zł). Trzeci kwartał br. to czas, w którym BRE Bank przeszedł kolejny etap rozwoju na tym rynku: przekroczono liczbę 1,5 mln obsługiwanych klientów oraz 200 tys. prowadzonych rachunków mikroprzedsiębiorstw. W okresie od lipca do września br. BRE Bank awansował już na 2. pozycję na rynku pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych.
Więcej

Wyniki finansowe BRE Banku

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy BRE Banku w ciągu 9 miesięcy 2006 r. spowodowały, że już po 3 kwartałach bank przekroczył pierwotne roczne plany finansowe (380 mln zł brutto) wyznaczone w lutym br. Grupa BRE wypracowała na koniec września br. 403,4 mln zł skonsolidowanego zysku brutto i 306,0 mln zł zysku netto, tj. o 53% więcej niż w tym okresie ub.r. Zgodnie z zapowiedziami sprzed 3 miesięcy, BRE Bank podwyższył tegoroczny cel finansowy, który wynosi obecnie 490 mln zł brutto, czyli o ponad 150 mln zł więcej niż w 2005 r.
Więcej Więcej Więcej

BRE Bank zawarł umowę sprzedaży 100% akcji SAMH

W dniu 25 września 2006 r. BRE Bank zawarł z Polish Enterprise Fund V (PEF V), funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise Investors, umowę sprzedaży 100% akcji w spółce SKARBIEC Asset Management Holding (SAMH).
Więcej Więcej

Współpraca BRE Banku z Instytutem CASE

BRE Bank SA współpracuje z Instytutem CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - od 1999 roku. Celem współpracy jest propagowanie wiedzy z zakresu polityki gospodarczej poprzez organizację seminariów i konferencji oraz publikację zeszytów naukowych.
Więcej

BRE Bank obchodzi 20-lecie działalności

BRE Bank obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Od 1986 roku przeszedł długą drogę, od ery politycznych przemian i transformacji polskiej gospodarki, poprzez zręby bankowości korporacyjnej w Polsce, aż do realiów funkcjonowania w nowej, wolnej i przedsiębiorczej Polsce, gdzie erę bankowości internetowej zapoczątkowały sukcesy mBanku i MultiBanku. BRE Bank stał się w tym czasie jednym z 5 największych banków w Polsce. Z okazji jubileuszu BRE Bank przygotował cykl wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
Więcej

Nowy produkt BRE Banku dla firm - wpłata pocztowa zamknięta

18 sierpnia 2006 r. w ofercie BRE Banku pojawił się nowy produkt - wpłata pocztowa zamknięta. Umożliwia klientom korporacyjnym BRE Banku przekazywanie gotówki na swoje rachunki bankowe za pośrednictwem szerokiej sieci placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju.
Więcej

Nowa subskrypcja na lokatę inwestycyjną BRE Banku powiązaną z kursem EUR/PLN

BRE Bank wznowił subskrypcję na 3-miesięczną lokatę inwestycyjną powiązaną z kursem EUR/PLN. Z lokaty mogą skorzystać wszyscy klienci korporacyjni i private banking BRE Banku, którzy na inwestycję przeznaczają minimum 100 000 zł. Zapisy (okres subskrypcji) trwają do 24 sierpnia br. Lokata daje możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków oraz gwarantuje pełną ochronę zaangażowanego kapitału.
Więcej

Najlepsze od 6 lat półrocze Grupy BRE Banku

W pierwszej połowie 2006 r. BRE Bank wypracował 249,1 mln zł skonsolidowanych zysków brutto, co w porównaniu z tym samym okresem ub.r. oznacza wzrost o 27%. Zysk netto na koniec czerwca br. wyniósł 180,4 mln zł. Są to najlepsze wyniki w tym okresie od 2000 r. Od początku br. o 29% wzrósł jednostkowy portfel kredytowy BRE Banku – zarówno za sprawą aktywności na rynku korporacyjnym, jak i dynamicznej sprzedaży kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku. Na obu tych rynkach BRE Bankowi udało się wypracować równocześnie 7-procentowy wzrost depozytów (od stycznia br.). Tak dobre wyniki dwóch kwartałów br. pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwość przekroczenia pierwotnych planów strategicznych Grupy BRE, zakładających wypracowanie na koniec 2006 r. 380 mln zł zysku brutto.
Więcej

Fundusze Franklin Templeton dostępne dla klientów BRE Private Banking

W lipcu br. BRE Bank wzbogacił ofertę dla klientów private banking o 20 funduszy zagranicznych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments – jednego z liderów zarządzania aktywami na świecie. Obecnie klienci BRE Private Banking mają dostęp do 20 funduszy zagranicznych i ponad 80 krajowych oraz całej gamy innych produktów inwestycyjnych.
Więcej

BRE Bank sprzedał kredyty hipoteczne na kwotę 2,9 mld zł

W pierwszym półroczu 2006 roku BRE Bank (MultiBank i mBank) rozpatrzył pozytywnie niemal 13,3 tys. wniosków o kredyty hipoteczne na łączną kwotę niemal 2,9 mld zł (wartości poza bilansowe). Tym samym wartość przyznanych klientom kredytów była niemal 3 razy większa w porównaniu z tym samym okresem 2005 roku.
Więcej

Nowa 3-miesięczna lokata inwestycyjna BRE Banku powiązana z kursem EUR/PLN

Od 24 lipca do 1 sierpnia br. BRE Bank prowadzi subskrypcję na 3-miesięczną lokatę inwestycyjną powiązaną z kursem EUR/PLN. Produkt, przeznaczony dla klientów korporacyjnych oraz private banking, łączy w sobie pełną ochronę zaangażowanego kapitału oraz możliwość partycypacji w stabilizacji kursu EUR/PLN. Minimalna kwota inwestycji to 100 tys. zł.
Więcej

1000 nowych klientów MSP w BRE Banku

W drugiej połowie lipca br. BRE Bank pozyskał tysięcznego w tym roku nowego klienta z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (tj. podmiotów o przychodach rocznych od 3 do 30 mln zł).
Więcej

Stanowisko BRE Banku dot. decyzji KNUiFE o PTE Skarbiec-Emerytura

19 lipca Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych umorzyła postępowanie w sprawie „Umowy o połączeniu PTE Skarbiec-Emerytura oraz PTE PZU wraz ze zobowiązaniem do sprzedaży akcji emisji połączeniowej”, zawartej w listopadzie 2005 r. przez BRE Bank SA (jako 100-procentowego akcjonariusza PTE Skarbiec-Emerytura) oraz PZU Życie S.A. (100-procentowego akcjonariusza PTE PZU S.A.).
Więcej

Nowe oblicze i funkcjonalność II Oddziału Korporacyjnego BRE Banku w Warszawie

BRE Bank otworzył nowy, II Oddział Korporacyjny Warszawa przy ul. Marynarskiej 19A. Oddział ten jest pierwszą placówką BRE Banku o nowym wizerunku i funkcjonalności. Pełni rolę nowoczesnego centrum biznesowego, które jest już nie tylko punktem obsługi bankowej klientów korporacyjnych, ale również miejscem, gdzie klienci mogą skorzystać z szerokiego doradztwa i spotkać się ze swoimi kontrahentami w profesjonalnych pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych.
Więcej

Nowa ustawa o recyclingu - BRE Bank pomaga jako pierwszy

BRE Bank jako pierwszy bank w Polsce odpowiedział na potrzeby przedsiębiorców wynikające z nowej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W połowie lipca br. wystawił pierwszą gwarancję bankową jako zabezpieczenie sfinansowania odzysku urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Na elastyczność i szybką reakcję BRE Banku mogą liczyć wszystkie firmy poszukujące efektywnego sposobu na wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z ustawy, i nie tylko.
Więcej

Usługi BRE Private Banking najlepsze w rankingu Manager Magazin

W lipcowym numerze magazynu Manager Magazin opublikowany został ranking najlepszych banków świadczących usługi Private Banking – dla najbogatszych Polaków. Eksperci miesięcznika oceniali największe polskie instytucje finansowe w 6 kategoriach: progu aktywów, oferowanych produktów innych instytucji, nietypowych produktów inwestycyjnych, kart płatniczych, opłaty miesięcznej i usług towarzyszących. BRE Bank zebrał maksymalną ilość punktów w niemalże wszystkich kategoriach rankingowych, zdobywając w zestawieniu pierwsze miejsce.
Więcej

Unijne pieniądze – BRE Bank stawia na efektywność

Niemal co drugi (47%) wniosek klientów BRE Banku o fundusze UE – złożony podczas trwania IV rundy aplikacyjnej, w ramach działania 2.3 SPO WKP – zakończył się sukcesem, czyli otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych.
Więcej

Wyciągi elektroniczne dla klientów BRE Banku

W ostatnim czasie BRE Bank wprowadził nową usługę - bezpłatne wyciągi w formie elektronicznej. Dla wszystkich klientów korporacyjnych korzystających z systemów bankowości elektronicznej iBRE i BRESOK wyciągi z rachunków bieżących i pomocniczych są dostępne w formie plików HTML automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji przez klientów.
Więcej

Z BRE Bankiem po unijne dotacje

30 czerwca 2006 r. o godz. 16.00 mija termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków UE projektów związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa (produkcja, usługi, zmiany w technologii, poszerzenie oferty, tworzenie nowych miejsc pracy). To już ostatnia szansa na ubieganie się o dofinansowanie nowych inwestycji z wykorzystaniem wsparcia unijnego. Jak zwykle swoim klientom korporacyjnym doradztwem w tym zakresie oraz pomocą merytoryczną w pozyskaniu dotacji służy BRE Bank SA.
Więcej

Fundusze Superfund w ofercie BRE Private Banking

W czerwcu br. BRE Bank wprowadził do oferty inwestycyjnej dla klientów Private Banking fundusze hedgingowe oferowane przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Klienci Private Banking mogą inwestować w jednostki uczestnictwa trzech subfunduszy Superfund SFIO tj. Superfund A, Superfund B oraz Superfund C.
Więcej

Nowa lokata inwestycyjna BRE Banku „Mundial 2006”

Do 20 czerwca br. BRE Bank prowadzi subskrypcję na dwuletnią dolarową lokatę inwestycyjną „Mundial 2006”. Lokata oparta jest o akcje 16 spółek – 8 sponsorów Mistrzostw Świata 2006 i ich „przeciwników”, czyli biznesowych konkurentów. Ze specjalnej oferty BRE Banku mogą skorzystać klienci Private Banking oraz korporacyjni.
Więcej

BRE Bank nagrodzony za bankowość internetową

BRE Bank został wyróżniony w specjalistycznym rankingu „50 największych banków w Polsce”, przygotowanym przez miesięcznik „Bank”, jako najlepszy Bank dostępny przez Internet. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich w Warszawie.
Więcej

Nowa kampania reklamowa Pakietów dla MSP BRE Banku

Od 22 maja do 25 czerwca br. trwa kampania reklamowa Pakietów BRE Banku dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Głównym celem jest wsparcie sprzedaży produktów linii EFEKT.
Więcej

DoBRE Efekty pakietów dla MSP

W pierwszych czterech miesiącach 2006 roku z pakietów linii EFEKT BRE Banku skorzystało niemal 490 nowych klientów, czyli 70% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.
Więcej

Konkurs Fundacji BRE Banku na pracę magisterską nt. bankowości

Fundacja BRE Banku organizuje konkurs na najlepsze prace magisterskie pod hasłem „Nowoczesna bankowość w zjednoczonej Europie”. Konkurs związany jest z obchodami 20-lecia BRE Banku SA oraz popularyzacją wkładu banku w rozwój nowoczesnej bankowości w Polsce. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 września br.
Więcej

BRE Bank szkoli młodych dealerów bankowych

BRE Bank przyjmie na wakacyjne praktyki studenckie grupę laureatów Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych. W ten sposób umożliwi młodym dealerom zdobycie praktycznej wiedzy oraz doświadczeń zawodowych.
Więcej

Serwis Concierge – usługi dla posiadaczy kart BRE Banku

Od 1 maja br. klienci korporacyjni oraz Privete Banking, posługujący się kartami BRE Banku mogą korzystać z Serwisu Concierge – pakietu informacyjno-organizacyjnego, dostępnego 24 h na dobę, który pozwala m.in. na: zaaranżowanie dla klienta dowolnej usługi, skorzystanie z serwisu awaryjnego w razie problemów technicznych w domu lub samochodzie, uzyskanie informacji o podróżach, turystyce, rozrywce, służbie zdrowia itp.
Więcej Więcej

BRE Bank udostępnił czytnik kanałów RSS

BRE Bank udostępnił korporacyjny czytnik kanałów informacyjnych RSS - narzędzie umożliwiające łatwy i bezpośredni dostęp do najnowszych informacji z wielu źródeł w Internecie.
Więcej

Linia wielowalutowa - nowość w ofercie BRE Banku

W połowie kwietnia br. BRE Bank wprowadził do oferty produkt przeznaczony głównie dla dużych przedsiębiorstw – linię wielowalutową. Jest to limit kredytowy do wykorzystania w kilku instrumentach, związanych z finansowaniem bieżącej działalności oraz transakcji handlowych, w wielu walutach. Umożliwia szybki dostęp do różnorodnych produktów kredytowych na podstawie jednej umowy kredytowej i dokonywanej raz do roku analizy zdolności kredytowej. Poszczególne produkty uruchamiane są jedynie na postawie zlecenia.
Więcej

Rośnie zainteresowanie kredytami hipotecznymi BRE Banku

W pierwszym kwartale 2006 roku BRE Bank wydał klientom detalicznym mBanku i MultiBanku około 5,6 tys. decyzji kredytowych na łączną kwotę ponad 1 153 mln zł. Średnia miesięczna wartość przyznawanych kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku łącznie wyniosła ponad 384 mln zł i była czterokrotnie wyższa w porównaniu ze średnią z 2005 roku.
Więcej

BRE Bank razem z Forbes’em w TVN24

BRE Bank został partnerem programu telewizyjnego realizowanego na antenie stacji TVN24 we współpracy z prestiżowym miesięcznikiem „Forbes”. Program wystartował 8 kwietnia br. Nowy magazyn podejmuje tematykę ekonomii i biznesu, w tym finansów osobistych dla najbogatszych. Współpraca przy realizacji programu to kolejny krok w realizacji strategii promocyjnej usług Private Banking BRE Banku.
Więcej

Wygraj praktyki w BRE Banku

BRE Bank przygotował program praktyk dla studentów. Wystarczy wziąć udział w konkursie, aby wygrać kilkumiesięczne praktyki w międzynarodowej instytucji finansowej oraz możliwość rozwoju w wybranej przez uczestnika dziedzinie. Najlepsi mają szansę na uzyskanie zatrudnienia. Konkurs trwa od 5 do 19 kwietnia br., praktyki będą organizowane od 19 czerwca do 30 września br.
Więcej

Fundusze ARKA dostępne dla klientów BRE Private Banking

W ostatnich dniach BRE Bank rozszerzył ofertę inwestycyjną dla klientów Private Banking o Fundusze Inwestycyjne Arka zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest to już siódme towarzystwo, z którym współpracuje BRE Private Banking, a zarazem kolejny krok w realizacji strategii „otwartej architektury produktowej” i dostarczania klientom najlepszych rozwiązań inwestycyjnych dostępnych na rynku.
Więcej

Pokochaj każdy dzień z kartami VISA BRE Banku

Posiadacze kart Visa BRE Banku mogą wziąć udział w loterii promocyjnej „Pokochaj codzienne zakupy z kartą Visa”. Szansę na wygraną mają wszyscy klienci korporacyjni i private banking, którzy od 1 kwietnia do 30 czerwca br. dokonają transakcji bezgotówkowej kartą Visa i zarejestrują ją.
Więcej

BRE Bank: II edycja Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych firm

Ruszyła II edycja, zainicjowanego przez BRE Bank, programu badawczego nad innowacyjnością polskiej gospodarki, którego elementem jest Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm. Celem projektu jest pobudzenie procesów innowacyjnych w gospodarce oraz pokazanie krajowych dokonań w dziedzinie innowacyjności. Badania będą trwały do końca sierpnia 2006 roku. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w listopadzie br. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do udziału.
Więcej

Nowy sposób na finansowanie inwestycji w BRE Banku

Pod koniec marca br. BRE Bank wprowadził do oferty nowy kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferowany w ramach programu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - SME Finace Facility. Środki z EBI można łączyć z innymi funduszami UE, co pozwala na sfinansowanie inwestycji nawet do 90% jej wartości, na warunkach korzystniejszych od standardowych.
Więcej

Najbogatsi wybierają BRE Bank

Co czwarty z listy 100 najbogatszych Polaków, którą 23 marca br. opublikował miesięcznik „Forbes” to klienci Private Banking BRE Banku.
Więcej

BRE Bank partnerem listy najbogatszych Polaków wg. „Forbes”

BRE Bank jest partnerem listy 100 najbogatszych Polaków, którą już w czwartek, 23 marca br. opublikuje polska edycja miesięcznika Forbes. Udział BRE Banku w tym wyjątkowym projekcie to próba przybliżenia inwestycyjnego charakteru private bankingu BRE Banku oraz zwrócenia uwagi czytelnikom magazynu na prestiżowe usługi BRE Private Banking, które zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających klientów.
Więcej

BRE Bank na targach praktyk bankowości i ubezpieczeń

21 marca br. BRE Bank weźmie udział w „Dniu Praktyk w Bankowości i Ubezpieczeniach”, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe działające w Szkole Głównej Handlowej. Podczas wydarzenia studenci będą mogli zapoznać się ofertą praktyk oraz złożyć aplikację.
Więcej

Sukces „EFEKT-ownej” kampanii reklamowej Pakietów BRE Banku dla MSP

Kampania reklamowa usług BRE Banku dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zakończyła się sukcesem. Od 14 listopada 2005 roku do końca lutego 2006 roku liczba udostępnionych produktów linii EFEKT dla MSP wzrosła o 20% do ponad 2400 Pakietów. Liczba klientów tego sektora obsługiwanych przez BRE Bank na koniec kampanii przekroczyła 6000.
Więcej

Zmiana na stanowisku głównego ekonomisty BRE Banku

8 marca br. stanowisko głównego ekonomisty BRE Banku objął Wiesław Szczuka, znany i ceniony ekspert, praktyk gospodarczy z szerokim doświadczeniem w strukturach akademickich, administracji publicznej i w organizacjach międzynarodowych. Do 31 stycznia br. obowiązki głównego ekonomisty Banku pełnił Janusz Jankowiak.
Więcej

Zbycie akcji spółki Novitus przez BRE Bank

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novitus S.A., ogłoszonego na początku lutego br. przez spółką Comp S.A. i rozliczonego w dniu 7 marca 2006 roku, BRE Bank zbył na rzecz Comp SA 687.957 akcji spółki Novitus. Ww. akcje stanowiły 14,9% kapitału zakładowego spółki Novitus i uprawniały do 14,9% głosów na WZ spółki.
Więcej Więcej

BRE Bank w czołówce najlepszych pracodawców 2005

BRE Bank zajął II miejsce w ogólnopolskim rankingu „KARIERA z Pracodawcą 2005”. BRE Bank został wyróżniony w kategorii „Najlepszy pracodawca według biur karier”. Ranking przeprowadziła Grupa Modus, aby wyłonić najlepsze polskie firmy oferujące studentom i absolwentom wyższych uczelni pracę, praktyki i staże.
Więcej Więcej

Lokata Gold w BRE Banku

Do 13 marca br. BRE Bank prowadzi subskrypcję lokaty inwestycyjnej na wzrost cen uncji złota. Lokata Gold skierowana jest do klientów Private Banking BRE Banku, którzy chcieliby z zyskiem inwestować w instrumenty zagranicznego rynku surowców, bez ryzyka utraty kapitału.
Więcej Więcej

Kolejny rekord sprzedaży Pakietów linii EFEKT BRE Banku

BRE Bank odnotował kolejny rekord w sprzedaży produktów dla MSP – w styczniu udostępniono nowym klientom 135 Pakietów linii EFEKT. Był to najlepszy miesiąc w 3-letniej historii tych produktów. W sumie bank sprzedał już ponad 2000 Pakietów.
Więcej

Bankowość korporacyjna siłą wzrostów BRE Banku w 2006 r.

Linia biznesowa bankowości korporacyjnej BRE Banku wypracowała w 2005 r. 175,0 mln zł zysku brutto. W tym obszarze BRE Bank dokonał w 2005 r. wiele istotnych przemian, związanych z wdrożeniem strategii BREaktywacji, w tym m.in. z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesu na tym rynku. W ciągu ub.r. BRE Bank pozyskał 1917 nowych klientów bankowości korporacyjnej, w tym 530 w IV kwartale. Plany na rok 2006 są równie ambitne, bowiem BRE Bank chce zwiększyć liczbę obsługiwanych firm – w zależności od segmentu profilowanej oferty bankowości korporacyjnej – o od kilku do kilkunastu procent.
Więcej

BRE Bank w czołówce wydawców kart Visa

Jak wynika z informacji podanych przez Visa Europe BRE Bank jest liderem na polskim rynku pod względem liczby wydanych kart wirtualnych oraz zajmuje drugie miejsca pod względem liczby wydanych kart typu business i całkowitej kwoty obrotów bezgotówkowych na kartach debetowych.
Więcej

Przetarg na agencję reklamową do obchodów 20-lecia BRE Banku

BRE Bank SA wkracza w fazę wykonawczą procesu wyboru agencji reklamowej, wspierającej bank od strony strategii komunikacji i kreacji reklamowej, dla przypadających na rok 2006 obchodów 20-lecia BRE Banku. Przetarg w tym zakresie został ogłoszony na początku lutego br. i w tej chwili BRE Bank przystępuje do etapu selekcji ofert i wyboru podmiotów, którym przesłany zostanie szczegółowy brief reklamowy.
Więcej

BRE Bank proponuje nową jakość oferty dla przedsiębiorców

Od 10 lutego 2006 r. BRE Bank oferuje obecnym i potencjalnym klientom korporacyjnym zamiast zwykłego rachunku, Zintegrowaną Umowę Rachunku Bankowego (ZURB). ZURB to pakiet kilku najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców produktów, powiązanych bezpośrednio z rachunkiem.
Więcej

Bankowość detaliczna jednym z motorów rozwoju BRE Banku w 2006 r.

W 2005 roku BRE Bank kontynuował dynamiczne tempo rozwoju na rynku bankowości detalicznej. Szybki rozwój zarówno mBanku jak i MultiBanku zapewnił BRE Bankowi ugruntowanie silnej pozycji na tym rynku i awans do pierwszej czwórki największych banków detalicznych w Polsce. Linia biznesowa bankowości detalicznej pozostanie w 2006 roku jednym z motorów rozwoju organicznego BRE Banku. W tym segmencie BRE Bank stawia na nowe projekty związane z bancassurance oraz nowym modelem obsługi mikroprzedsiębiorstw.
Więcej

Rekordowe notowania BRE Banku na GPW w Warszawie

Styczeń 2006 roku był pod wieloma względami miesiącem rekordów w odniesieniu do notowań akcji BRE Banku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 18 stycznia padł historyczny rekord wysokości kursu, który na zamknięciu GPW wyniósł 199 zł. Na tle rynku akcje BRE Banku przyniosły w skali miesiąca najwyższą stopę zwrotu wśród banków WIG 20 i około dwukrotnie wyższą od dynamiki podstawowych indeksów. Skumulowana wartość obrotów akcjami wyniosła 288,7 mln złotych i była najwyższa od 17 listopada 2000 roku.
Więcej

BRE Bank nie tylko pomaga w pozyskiwaniu funduszy unijnych, ale sam z nich korzysta

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakwalifikowała do dofinansowania dwa projekty szkoleniowe, których beneficjentem ostatecznym będzie BRE Bank SA. Projekty dotyczą rozwoju kompetencji pracowników banku i będą realizowane, w ramach działania 2.3 SPO-RZL schemat A -„Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. Łączna kwota przyznanych dotacji to niemal 862 tys. zł, które w 60% pokrywają wartość planowanych programów szkoleniowych.
Więcej

Wyniki Grupy BRE Banku po IV kwartałach 2005

Udany powrót do wysokiej zyskowności – krok na drodze do celów średnioterminowych * skonsolidowany zysk BRE Banku na poziomie 337,9 mln zł brutto i 247, 5 mln zł netto po 4 kw. 2005 * roczny punkt przełamania linii biznesowej bankowości detalicznej * wdrożenie nowej strategii BREaktywacji na rynku bankowości korporacyjnej * 2006 r. etapem dalszego umocnienia pozycji – krok w stronę celów średniookresowych na lata 2007-2008
Więcej

BRE Bank przyjazny dla przedsiębiorców

Już po raz szósty Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Warszawski Instytut Bankowości wyróżniły BRE Bank SA godłem promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
Więcej

25 tys. użytkowników bankowości elektronicznej dla firm w BRE Banku

Z usług bankowości elektronicznej BRE Banku - systemu bankowości internetowej dla firm „iBRE” oraz systemu home banking BRESOK – korzysta już 25 tys. użytkowników, reprezentujących blisko 10 tysięcy klientów korporacyjnych. Klienci korzystający z iBRE stanowią zdecydowaną większość. Ponad 98% transakcji klientów BRE Banku jest dokonywanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
Więcej

Wyniki BRE Banku Hipotecznego w 2005 r.

Sześćdziesięcioprocentowy wzrost wyniku finansowego w skali roku, wartość nowych umów kredytowych na poziomie 1, 073 mld PLN oraz kolejne emisje listów zastawnych o łącznej wartości 131 mln PLN to bilans działalności BRE Banku Hipotecznego w 2005 roku.
Więcej

Pakiet Efekt Inwestycyjny w BRE Banku

4 miliony złotych w ramach limitu kredytowego na sfinansowanie inwestycji (środków transportu, maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego) i działalności bieżącej mogą otrzymać klienci BRE Banku z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy skorzystają z jego nowej oferty – Pakietu dla MSP w wersji EFEKT Inwestycyjny.
Więcej

Nagroda dla Grupy BRE Banku za największy udział w obrotach opcjami

Podczas Inauguracji Roku Giełdowego 2006, Grupa BRE Banku (BRE Bank SA i Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A) po raz kolejny otrzymały od Prezesa Zarządu GPW w Warszawie statuetkę Złotego Byka. Nagrodę przyznano za największy udział w obrotach opcjami na GPW w 2005 roku (31,8 proc.).
Więcej

Kolejna nowość w ofercie dla klientów Private Banking BRE Banku

Private Banking BRE Banku wprowadził do oferty produktów strukturyzowanych lokaty oparte o aktywa notowane na kilku niezależnych światowych rynkach. Produkty te dają szansę na osiągnięcie wysokich zysków, charakterystycznych dla działalności inwestycyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, zarezerwowanego dla lokaty bankowej.
Więcej

Fundacja BRE Banku organizacją pożytku publicznego

Pod koniec grudnia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nadał Fundacji BRE Banku status organizacji pożytku publicznego. Wpisu dokonano 21 grudnia pod numerem Fundacji w KRS 0000087634. Fundacja BRE Banku jako organizacja pożytku publicznego może przyjmować wpłaty 1% należnego podatku dochodowego.
Więcej

Nowa rola i nazewnictwo Oddziałów BRE Banku

Od stycznia 2006 r. Oddziały BRE Banku zmieniają model funkcjonowania oraz przyjmują nazwę Oddziałów Korporacyjnych. Działania te są konsekwencją zapoczątkowanej w 2005 roku nowej strategii BREaktywacji, w tym zmiany modelu biznesowego i sposobu obsługi klientów korporacyjnych.
Więcej

BRE Bank wspiera Caritas Polska

BRE Bank przekazał w grudniu 2005 r. na rzecz Caritas Polska darowizny rzeczowe na łączną kwotę prawie 940 tys. zł. Do osób potrzebujących trafi odzież oraz sprzęt sportowy, m.in.: bluzy, t’shirty, swetry, kurtki zimowe, rolki, narty.
Więcej Więcej

BRE Bank „bez kolców”

BRE Bank zajął II miejsce w rankingu najlepszych banków, przygotowanym przez ekspercki miesięcznik gospodarczy „Home and Market”. Klienci instytucjonalni wyróżnili BRE Bank za wysoką jakość usług. Bank zajął również drugie pozycje w podrankingach na najlepszy rachunek podstawowy i najlepszą lokatę.
Więcej Więcej Więcej

Umowa połączenia i sprzedaży akcji w PTE Skarbiec-Emerytura

29 listopada 2005 r. BRE Bank SA – 100-procentowy akcjonariusz PTE Skarbiec-Emerytura – zawarł z PZU Życie S.A. – 100-procentowym akcjonariuszem PTE PZU S.A. – „Umowę o połączeniu PTE Skarbiec-Emerytura oraz PTE PZU wraz ze zobowiązaniem do sprzedaży akcji emisji połączeniowej”. Maksymalna cena transakcji została przez strony ustalona na poziomie 365 mln zł, a minimalna na 315 mln zł. Transakcja ma szansę zapewnić istotne korzyści dla członków połączonego funduszu, wynikające m.in. z większej skali działania i dobrych wyników inwestycyjnych.
Więcej

Internetowy kalkulator kredytowy dla MSP w BRE Banku

Z końcem listopada 2005 r. klienci z sektora MSP, korzystający z kredytu w rachunku bieżącym, mogą sami dokonać wstępnej oceny zdolności kredytowej za pomocą internetowego kalkulatora.
Więcej

BRE Bank liderem obsługi i doradztwa klienta w sektorze MSP

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę B.P.S. Consultatns Poland wśród firm z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) pracownicy BRE Banku to kompetentni i zaangażowani Doradcy Klienta. Fakt ten potwierdza 70% klientów BRE Banku, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań opublikowane zostały przez portal Bankier.pl
Więcej

Rekordowa sprzedaż pakietów dla MSP BRE Banku

W październiku br. BRE Bank osiągnął rekordową sprzedaż produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw. W porównaniu z miesiącem poprzednim liczba nowych klientów, którzy skorzystali z Pakietów EFEKT wzrosła aż o 27%. Sukces bank zawdzięcza unowocześnieniu produktów, uproszczonym procedurom oraz nowemu modelowi obsługi klientów.
Więcej

Ruszyła kampania reklamowa „EFEKT-ownych” Pakietów BRE Banku dla MSP

14 listopada br. ruszyła kampania reklamowa BRE Banku, która po raz pierwszy – w przypadku usług BRE Banku dla klientów firmowych - zakrojona będzie na tak szeroką skalę. Nowa kampania wizerunkowo-produktowa adresowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które zgodnie z nową strategią działań na rynku bankowości korporacyjnej są jedną z głównych grup docelowych usług dla firm. Po raz pierwszy w historii usługi BRE Banku dla firm reklamowane będą w telewizji.
Więcej

Świąteczna promocja kart MasterCard BRE Banku

BRE Bank zaprasza wszystkich klientów posiadających karty płatnicze MasterCard do udziału w promocji świątecznej organizowanej przez MRM/Momentum na zlecenie MasterCard Europe. Płatności dokonywane kartą w weekendy od 4 listopada do 31 grudnia biorą udział w losowaniu „domowych centrów rozrywki”, laptopów, kamer i akcesoriów skórzanych.
Więcej

Oferta Private Banking BRE Banku „szyta na miarę”

Dążąc do zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych klientów Private Banking, BRE Bank już po raz kolejny przygotował - na indywidualne życzenie klienta - subskrypcję lokaty inwestycyjnej. Tym razem opracowany został dwuletni produkt na wzrost cen akcji spółki KGHM. Z produktu mogą skorzystać również pozostali klienci Private Banking BRE Banku.
Więcej

Nagrody dla posiadaczy kart Visa BRE Banku

Klienci BRE Banku, którzy do 30 listopada 2005 roku dokonają płatności kartą Visa BRE Banku maja szansę wygrać wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006. Ponadto płatności kartą Visa dokonywane do 15 stycznia 2006 roku biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.
Więcej

Wyniki finansowe Grupy BRE Banku po III kwartale 2005r.

Na koniec III kwartału br. BRE Bank wypracował 200,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto co jest najlepszym rezultatem od 4 lat. Zysk brutto był o 55% wyższy niż w 2004 roku i wyniósł 273,5 mln zł. Tym samym już obecnie BRE Bank niemal zrealizował awizowane z zarysie strategii plany rocznego zysku na poziomie 290 mln zł brutto. Biorąc pod uwagę niezachwiane perspektywy wzrostu w czwartym kwartale br. z optymizmem myśleć można o przekroczeniu tegorocznych założeń.
Więcej

Więcej Konsultantów Funduszy Europejskich BRE Banku

8 października 2005 r. ponad 40 pracowników BRE Banku SA, specjalizujących się w bieżącej współpracy z klientem oraz w analizie kredytowej uzyskało tytuł Konsultanta Funduszy Europejskich (KFE) nadawany przez Instytut Biznesu z Kalisza akredytowany przy International Education Society.
Więcej

Wizerunkowa kampania reklamowa Private Banking BRE Banku

Do końca listopada potrwa reklamowa kampania wizerunkowa BRE Banku skierowana do osób o wysokich wymaganiach finansowych – klientów Private Banking. Kampania prowadzona jest w prasie biznesowej, magazynach hobbistycznych i Internecie.
Więcej

BRE Bank „najlepszym partnerem w biznesie”

BRE Bank zwyciężył w konkursie „Najlepszy partner w biznesie” zorganizowanym przez miesięcznik Home&Market. Pierwszą nagrodę w kategorii „Najlepszy bank” otrzymał za wyróżniającą się na rynku ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Więcej

BRE Bank partnerem targów Twoje Pieniądze

BRE Bank jest partnerem XI Forum Kapitałowo-Finansowego Twoje Pieniądze „Polskie Finanse w Zjednoczonej Europie”, które odbędzie się od 13 do 15 października br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Szczególnie serdecznie zapraszamy firmy z sektora MSP, dla których Prezes BRE Banku Sławomir Lachowski poprowadzi debatę publiczną na temat finansowania polskich przedsiębiorstw.
Więcej

Specjalna oferta dla posiadaczy kart Visa Business BRE Banku

Od 10 października 2005 r. klienci BRE Banku, posiadający karty Visa Business uczestniczą w specjalnym programie promocyjnym Merchant Discount Programme, przygotowanym przez organizację Visa Europe. W ramach promocji do 31 sierpnia 2006 mogą korzystać z sytemu rabatów m.in. na sprzęt komputerowy, artykuły biurowe czy usługi profesjonalne.
Więcej

Ponadprzeciętne wyniki programu inwestycyjnego dla klientów Private Banking BRE Banku

Program inwestycyjny dla klientów Private Banking oferowany przez BRE Bank wspólnie z Generali Życie TU S.A., po kolejnych 6 miesiącach funkcjonowania (1.03-31.08 br.), przyniósł ponadprzeciętne wyniki, pokonując produkty konkurencyjne - lokaty bankowe i fundusze pieniężne. Rentowność netto funduszu kapitałowego o strategii gwarantowanej wyniosła 5,21% p.a., a dla strategii mieszanej i agresywnej odpowiednio: 12,8% i 17%, licząc od początku ich działalności, czyli od listopada 2004 r.
Więcej

Swap towarowy - nowy produkt dla przedsiębiorstw w ofercie BRE Banku

BRE Bank wprowadził do oferty nowy produkt - swap towarowy. Umożliwia on przedsiębiorstwom zabezpieczanie się przed zmianami cen kupowanych bądź sprzedawanych towarów, zwiększając tym samym stabilność wyniku finansowego w sytuacji rosnącej zmienności cen na rynku.
Więcej

Kredyt BRE-Emisja na zakup akcji ZA Puławy SA

BRE Bank wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. przygotował dla klientów Private Banking (obecnych i potencjalnych) kredyt na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy SA.
Więcej

BRE Bank wspiera przedsiębiorczość wśród studentów

BRE Bank jest sponsorem ogólnopolskich rozgrywek Marketplace - gry symulującej działalność przedsiębiorstw, zorganizowanej dla studentów przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Więcej

Jak zarobić na inwestycjach w ochronę środowiska?- Konferencja BRE Banku dla przedsiębiorców

21 września br. w Centrali BRE Banku w Warszawie odbyła się konferencja z cyklu „Przedsiębiorstwo w UE”. Spotkanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie „Jak zarobić na inwestycjach w ochronę środowiska?” Uczestnicy dowiedzieli się m.in. kto i do kiedy ma obowiązek dostosowania infrastruktury do unijnych wymogów ochrony środowiska, skąd wziąć na to przedsięwzięcie fundusze i jak na nim skorzystać – np. poprzez obrót uprawnieniami emisji CO2.
Więcej

BRE Bank mecenasem rankingu „Złote Firmy Wielkopolski”

Po raz kolejny BRE Bank patronuje rankingowi największych firm Wielkopolski „Złote Firmy Wielkopolski”. Tym razem jest mecenasem jubileuszowego, dziesiątego wydania, w którym, oprócz Złotej Setki, zostanie wyłonionych 10 najlepszych firm dziesięciolecia.
Więcej

BRE Bank rozbudowuje sieć doradców do obsługi sektora MSP

Z początkiem września BRE Bank rozbudowuje w oddziałach sieć doradców do obsługi klientów z sektora MSP. Rozwój służb sprzedaży to kolejny etap realizacji nowej strategii działania BRE Banku na rynku bankowości korporacyjnej, która zakłada, że jednym z kluczowych obszarów jest segment małych i średnich przedsiębiorstw.
Więcej

Promocja dolarowych lokat terminowych w Private Banking BRE Banku

W dniach od 12 do 23 września br. Private Banking BRE Banku oferuje obecnym i potencjalnym klientom lokaty terminowe w USD po promocyjnych stawkach. Lokata w okresie promocji może być założona na 3, 6 lub 12 miesięcy. Minimalna kwota depozytu wynosi 100 000 USD.
Więcej

Kredyt BRE-Emisja na zakup akcji PGNiG SA

BRE Bank wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. przygotował dla klientów Private Banking (obecnych i potencjalnych) kredyt na zakup akcji PGNiG SA.
Więcej

Usługi powiernicze BRE Banku pozytywnie ocenione przez PWC

Z końcem sierpnia br. zakończył się przegląd części usług powierniczych BRE Banku, przeprowadzony przez niezależną firmę audytorską PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o. Usługi powiernicze i działalność BRE Banku jako depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych uzyskały Raport SAS70 typu I.
Więcej

BRE Bank doradza firmom aplikującym o środki UE z zakresu ochrony środowiska

Przedsiębiorcy, którzy muszą dostosować swoją infrastrukturę do wymogów ochrony środowiska (wynikających z regulacji prawnych, w tym zapisów Traktatu Akcesyjnego), już obecnie mogą składać wnioski o dofinansowanie z unijnych środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" (SPO WKP) - działania 2.4.
Więcej Więcej

Wyniki finansowe BRE Banku za II kwartał 2005 r.

Po 2 kwartałach br. BRE Bank wypracował najwyższy od 4 lat skonsolidowany zysk netto, który wyniósł 144,5 mln zł. Rok do roku dynamika zysku netto wyniosła 216%. Zysk netto wypracowany w drugim kwartale br. w wysokości 83,9 mln zł jest najlepszym wynikiem Grupy BRE w ciągu ostatnich 16 kwartałów. Zysk brutto na koniec czerwca br. osiągnął 196,7 mln zł i był wyższy o 76% niż w tym okresie ub.r. Tym samym BRE Bank znacznie wyprzedza założenia planistyczne minionego okresu i jest na dobrej drodze do realizacji planów strategicznych, zakładających wypracowanie na koniec br. ok. 290 mln zł zysku brutto.
Więcej

BRE Bank podwoił sprzedaż produktów bankowych związanych ze środkami UE

W pierwszej połowie 2005 r. BRE Bank zanotował niemal dwukrotny (94%) wzrost sprzedaży (w porównaniu z I półroczem 2004) produktów bankowych związanych z finansowaniem inwestycji realizowanych przy udziale środków UE. Łączna wartość kredytów, promes, i gwarancji związanych z udziałem środków UE w I półroczu br. wyniosła ok. 230 mln zł. Tak wysoką dynamikę sprzedaży BRE Bank zawdzięcza konsekwentnie realizowanej polityce, która z jednej strony zakłada rozszerzenie oferty o finansowanie inwestycji ze środków unijnych (kredyt BRE-Unia), natomiast z drugiej zapewnia klientom najwyższej klasy wsparcie merytoryczne, realizowane przez Konsultantów Funduszy Europejskich.
Więcej Więcej

EFEKT Finansowy czyli 1 mln PLN w pakiecie produktów kredytowych

Z końcem lipca BRE Bank przygotował dla firm z sektora MSP kolejną atrakcję - Pakiet EFEKT Finansowy, a w nim limit kredytowy do wysokości 1 mln zł. Limit w Pakiecie dostępniany jest przy zastosowaniu uproszczonych procedur i umożliwia skorzystanie z: kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, dyskonta weksli, gwarancji bankowych i akredytywy.
Więcej

Z BRE Bankiem po dotacje z ostatniej edycji PHARE 2003

BRE Bank służy pomocą i merytorycznym wsparciem przedstawicielom Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ubieganiu się o środki z ostatniej edycji programu przedakcesyjnego PHARE 2003. Przedsiębiorcy, którzy planują ubiegać się o wsparcie unijne oraz szukają źródeł finansowania dla projektów inwestycyjnych lub usług doradczych mogą kontaktować się z Konsultantami Funduszy Europejskich w Oddziałach BRE Banku. Przeszkoleni doradcy służą kompleksową informacją na temat możliwości, zasad i źródeł dofinansowania inwestycji oraz pomocą w konstrukcji montażu finansowego planowanych przedsięwzięć.
Więcej Więcej

Platynowy Serwis Concierge dla klientów Private Banking BRE Banku

Od 11 lipca br. posiadacze kart kredytowych VISA Gold oraz VISA Platinum mogą bezpłatnie korzystać z telefonicznego serwisu informacyjno-organizacyjnego, który pozwala m.in. na: zaaranżowanie dla klienta dowolnej usługi, skorzystanie z serwisu awaryjnego w razie problemów technicznych w domu lub samochodzie i uzyskanie informacji o podróżach, turystyce, rozrywce, służbie zdrowia itp.
Więcej

Promocja kart Visa Gold Credit dla klientów Private Banking w BRE Banku

Do końca lipca br. BRE Bank obniżył opłatę za użytkowanie złotej karty kredytowej - Visa Gold Credit z 250 zł do 70 zł. Z promocji skorzystać mogą wszyscy klienci Private Banking BRE Banku, którzy wystąpią z wnioskiem o wydanie nowej karty Visa Gold Credit.
Więcej

Ponad 100 mln zł w programie inwestycyjnym BRE Banku i Generali

Program inwestycyjny dla klientów Private Banking BRE Banku, przygotowany wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali cieszy się dużym zainteresowaniem. Suma środków ulokowanych przez klientów w tym programie przekroczyła już 100 000 000 zł.
Więcej

BRE Leasing - rekordowe wyniki maja

Wartość umów zawartych przez BRE Leasing w maju 2005 r. przekroczyła 568,7 mln zł , co oznacza siedmiokrotny wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku 2004. Od początku roku BRE Leasing zawarł umowy leasingu o wartości 890 mln zł, a to stanowi prawie 70% planu przyjętego przez spółkę na 2005 r.
Więcej

DI BRE: Neonet na warszawskiej giełdzie

W dniach 8-12 lipca br. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. będzie przyjmował zapisy na akcje spółki NEONET S.A.- wiodącej sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu AGD i RTV w Polsce.
Więcej

Zapisy na Odratrans S.A. w DI BRE Banku

Od 27 do 29 czerwca Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. będzie przyjmował zapisy na akcje Odratrans S.A.- krajowego lidera wśród przewoźników śródlądowego transportu wodnego.
Więcej Więcej Więcej

DI BRE Banku: 4 tysiące Inwestorów w ePromaku

Liczba Inwestorów korzystających z internetowego systemu składania zleceń ePromak przekroczyła 4 tysiące. Dynamika pozyskiwania nowych klientów znacznie wzrosła w ostatnich tygodniach - tylko w maju przyłączyło się aż 235 inwestorów, natomiast do połowy czerwca już ponad 120.
Więcej

BRE Bank - najlepszy także dla mikrofirm

Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor (ogłoszone przez dziennik Rzeczpospolita) pokazały, że oferta BRE Banku dla mikrofirm jest najlepiej ocenianą spośród wszystkich dostępnych na rynku. Obydwie detaliczne części BRE Banku – mBank i MultiBank – znalazły się odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu w opinii mikroprzedsiębiorców.
Więcej

Program lojalnościowy dla klientów Private Banking BRE Banku

BRE Bank, przy współpracy z firmami EWI oraz Sams-pol, przygotował dla klientów Private Banking program lojalnościowy. Atrakcyjne rabaty czekają na wszystkich klientów, którzy za produkty zakupione w sieciach sklepów Samsonite, BAGATT, SERGIO ROSSI czy WOLFORD zapłacą kartą BRE Banku.
Więcej

Kontrakty na ropę, czyli nowe lokaty inwestycyjne w BRE Banku

W dniach 6-17 czerwca br. BRE Bank przyjmuje zapisy (wpłaty subskrypcyjne) na dwie, dwuletnie, złotówkowe lokaty inwestycyjne „WZROST OIL CZERWIEC 05” oraz „SPADEK OIL CZERWIEC 05”. Minimalna kwota lokaty wynosi w obu wypadkach 20 tys. zł. Oferta przygotowana została dla firm oraz klientów Private Banking.
Więcej

Fundusze funduszy dla klientów Private Banking BRE Banku

BRE Bank we współpracy ze SKARBCEM TFI przygotował dla klientów bankowości prywatnej (Private Banking) dwa Fundusze Funduszy: SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji i SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych. Są to pierwsze tego typu produkty na polskim rynku.
Więcej

Dni otwarte BPH TFI w placówkach MultiBanku

MultiBank – detaliczna część BRE Bank SA – oraz BPH TFI SA rozpoczynają akcję „Wytrawna oferta - Dni otwarte BPH TFI w placówkach MultiBanku". Porady specjalistów, korzystne warunki finansowe i prezenty dla miłośników wina. Wszystko to czeka na klientów MultiBanku od 1 czerwca.
Więcej

Nowe udogodnienia dla klientów korporacyjnych oraz Private Banking BRE Banku

Z początkiem czerwca br. BRE Bank wzbogaci swoją ofertę skierowaną do klientów korporacyjnych oraz Private Banking, korzystających z kart VISA Gold i Platinum. Ich użytkownicy otrzymają bezpłatne członkostwo w programie IAPA (International Airlane Passengers Association), oferującym liczne korzyści związane z podróżami służbowymi oraz turystycznymi.
Więcej Więcej

Kredyt BRE-Emisja na zakup akcji Grupy Lotos w BRE Banku

BRE Bank wspólnie z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. przygotował dla klientów Private Banking (obecnych i potencjalnych) kredyt na zakup wprowadzanych na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych akcji Grupy Lotos SA.
Więcej

Dobre wyniki programu inwestycyjnego dla klientów Private Banking BRE Banku

Nowy program inwestycyjny oferowany klientom Private Banking BRE Banku wspólnie z towarzystwem ubezpieczeń na życie Generali przyniósł po pierwszych 6 miesiącach ponadprzeciętne wyniki, pokonując produkty konkurencyjne - lokaty bankowe i fundusze pieniężne. Rentowność netto funduszu kapitałowego o strategii gwarantowanej wyniosła aż 6,1% p.a., a dla strategii mieszanej i agresywnej odpowiednio: 5,3% i 0,57%, licząc od początku działalności, czyli od listopada 2004 r.
Więcej

Nowa promocja kart MasterCard w BRE Banku

Od pierwszych dni maja do 30 czerwca br. BRE Bank rozszerza promocję cenową „2 karty w cenie 1” (dotyczącą od 1 kwietnia br. kart Visa) na karty MasterCard. Klienci korporacyjni oraz Private Banking będą mogli otrzymać dwie karty MasterCard w cenie jednej oraz wygrać atrakcyjne nagrody w loterii promocyjnej „Bezcenne weekendy MasterCard”.
Więcej Więcej

Skonsolidowany raport kwartalny BRE Banku za I kwartał 2005 r.

Kwartał otwarcia roku 2005 był dla Grupy BRE Banku najlepszy od 5 lat. Skonsolidowany zysk netto był ponad 2-krotnie wyższy niż rok wcześniej: wyniósł 64.228 tys. zł i jest to najlepszy skonsolidowany wynik BRE Banku od ostatnich 15 kwartałów.
Więcej

Rock Awards dla BRE Banku

BRE Bank SA został wyróżniony przez organizację płatniczą MasterCard nagrodą Rock Awards 2004. W kategorii „za największe osiągnięcia w rozwoju nowych produktów kartowych” BRE Bank otrzymał złoty medal za wdrożenie pierwszej karty MasterCard z mikroprocesorem w Polsce oraz za wprowadzenie MasterCard Secure Code – usługi umożliwiającej dokonywanie bezpiecznych płatności w Internecie.
Więcej

BRE Bank rozstrzygnął przetarg na dom mediowy

BRE Bank ogłosił wyniki ogłoszonego w połowie lutego br. przetargu na świadczenie usług z zakresu tworzenia strategii medialnej, doradztwa, zakupu powierzchni/czasu reklamowego dla Banku oraz Spółek Grupy BRE Banku. Obsługa BRE Banku i spółek Grupy za rok 2005 została w tym zakresie powierzona domowi mediowemu VIZEUM Connections.
Więcej

BRE Bank wprowadza dla kart płatniczych technologię 3D Secure

Już w maju (dla kart płatniczych VISA) oraz czerwcu (dla kart MasterCard) BRE Bank – we współpracy z PolCardem S.A. – jako pierwszy bank w Polsce udostępni dla klientów korporacyjnych oraz Private Banking dodatkowe bezpłatne usługi zapewniające bezpieczeństwo płatności w Internecie oparte o technologię 3 D Secure.
Więcej

Rusza podwójna promocja kart płatniczych Visa BRE Banku

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. klienci korporacyjni BRE Banku oraz korzystający z usług Private Banking będą mogli skorzystać z podwójnej promocji kart VISA. Klienci Banku będą mogli otrzymać dwie karty Visa w cenie jednej oraz wygrać atrakcyjne nagrody w wiosennej promocji Visa Europe.
Więcej

Dwaj nowi członkowie w Zarządzie BRE Banku

22 marca 2005 r. Rada Nadzorcza BRE Banku SA powołała Bernda Loewena (z dniem 22 marca 2005 r.) oraz Janusza Wojtasa (z dniem 4 kwietnia 2005 r.) na Członków Zarządu BRE Banku SA.
Więcej Więcej

Zmiany w Zarządzie BRE Banku

W dniu 14 marca Anton M. Burghardt, Pierwszy Wiceprezes Zarządu i Dyrektor BRE Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej, zrezygnował z przyczyn osobistych z pełnionej funkcji. Na stanowisku zastąpi go Bernd Loewen.
Więcej

Kolejne lokaty hybrydowe w BRE Banku

Od dziś, do przyszłego poniedziałku, 21 marca BRE Bank po raz kolejny proponuje klientom korporacyjnym oraz posiadającym rachunki Private Banking innowacyjną formę lokowania i inwestowania kapitału w formie lokat hybrydowych.
Więcej

BRE Bank jednym z najsilniejszych walorów GPW w ostatnich miesiącach

Ostatnie sesje warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przyniosły znaczące zwyżki kursu akcji BRE Banku. Zaufanie inwestorów do pomyślnych perspektyw BRE Banku zaowocowało w dniu 9 marca br. zwyżką kursu akcji o 4,76% do poziomu 132 zł, co oznacza najwyższy poziom notowań BRE Banku od niemal 3 lat.
Więcej

BRE Bank jednym z najsilniejszych walorów GPW w ostatnich miesiącach

Ostatnie sesje warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przyniosły znaczące zwyżki kursu akcji BRE Banku. Zaufanie inwestorów do pomyślnych perspektyw BRE Banku zaowocowało w dniu 1 marca br. zwyżką kursu akcji o ponad 2% do poziomu 125,50 zł, co oznacza najwyższy poziom notowań BRE Banku od ponad 2,5 roku.
Więcej

Nowa lokata inwestycyjna BRE Banku: remedium na spadki cen akcji WIG-20

Do dnia 10 marca 2005 r. BRE Bank SA przyjmuje zapisy Klientów (wpłaty subskrypcyjne) na nową 9,5 miesięczną, złotówkową lokatę inwestycyjną, której ostateczne oprocentowanie zależeć będzie od spadku wartości kontraktów terminowych na indeks WIG20.
Więcej

Nowe lokaty hybrydowe BRE Banku

W najbliższych dniach BRE Bank po raz kolejny zaproponuje klientom korporacyjnym oraz posiadającym rachunki Private Banking innowacyjną i nową formę lokowania oraz inwestowania kapitału w formie lokat hybrydowych.
Więcej Więcej

Nowe instrumenty lokacyjne BRE Banku

W najbliższych dniach BRE Bank zaproponuje Klientom korporacyjnym oraz posiadającym rachunki Private Banking, nowe instrumenty lokowania i inwestowania kapitału. Nową propozycją BRE Banku są tzw. lokaty hybrydowe, które łączą w sobie zalety zarówno klasycznej lokaty bankowej, jak i inwestycji na rynku kapitałowym oraz operacji na rynku walutowym.
Więcej Więcej

Przetarg na dom mediowy dla BRE Banku

W połowie lutego br. BRE Bank ogłosił przetarg ograniczony na świadczenie usług z zakresu tworzenia strategii medialnej, doradztwa, zakupu powierzchni/czasu reklamowego dla Banku oraz Spółek Grupy BRE Banku.
Więcej

Fitch podniósł rating BRE Banku

Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, podwyższyła 10 lutego 2005 r. rating indywidualny BRE Banku. Podwyższenie ratingu to wyraz pozytywnej oceny Fitch wobec dokonanego przez Bank przeglądu aktywów na koniec 2004 r., jak również wzmocnienia bazy kapitałowej Banku poprzez emisję obligacji o wartości 100 mln euro.
Więcej

Nowe lokaty inwestycyjne w BRE Banku

W dniach 1-4 lutego 2005 r. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na dwie sześciomiesięczne lokaty inwestycyjne w USD, których ostateczne oprocentowanie zależeć będzie od ukształtowania się kursu EUR w stosunku do USD na dwa dni przed datą zakończenia lokaty.
Więcej Więcej

Dwaj nowi managerowie w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BRE Banku

W dniu 27 stycznia 2005 r. Rada Nadzorcza BRE Banku powołała p. Jerzego Jóźkowiaka na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku SA, odpowiedzialnego za bankowość detaliczną i Private Banking. Ponadto obradujące w tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku zdecydowało o zwiększeniu składu Rady Nadzorczej BRE Banku z ośmioosobowego na dziewięcioosobowy.
Więcej

Umowa spółki Grupy BRE Banku z linią lotniczą Centrawings

Spółka Grupy BRE Banku - Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. podpisała 26 stycznia br. umowę ramową z nową polską tanią linią lotniczą – Centralwings. Umowa reguluje zasady współpracy i wsparcie jakiego CERI Sp. z o.o. udzieli Central Wings w zakresie procesów rozliczeniowych „back office”.
Więcej

Nowa propozycja BRE Banku w bankowości internetowej dla firm

20 stycznia br. BRE Bank zakończył wstępną fazę sprzedaży i na szeroką skalę rozpoczął tym samym udostępnianie Klientom nowego systemu bankowości internetowej dla firm – „iBRE”. System iBRE jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku bankowości internetowej dla firm, gwarantującym pełne bezpieczeństwo transakcji oraz najwyższy poziom usług i technologii bankowych.
Więcej Więcej

Osiągnięcia BRE Banku na rynku banowości inwestycyjnej

W ostatnich dniach BRE Bank SA został dwukrotnie wyróżniony za aktywność i dokonania na rynku bankowości inwestycyjnej w 2004 roku. Wyróżnienia przyznały BRE Bankowi Giełda Papierów Wartościowych i Narodowy Bank Polski.
Więcej

Czynniki wpływające na wynik finansowy BRE Banku SA za rok 2004

W dniu 23 grudnia 2004 r. BRE Bank podał do publicznej wiadomości załączony raport bieżący pt. „Czynniki wpływające na wynik finansowy BRE Banku SA za rok 2004”. BRE Bank zdecydował się opublikować zawarte w nim informacje chcąc zachować daleko idącą transparentność obecnych i przyszłych poczynań biznesowych banku.
Więcej

Nowe lokaty inwestycyjne - "Waluta PLN" i "Waluta USD"

W dniach 10-14 grudnia 2004 r. BRE Bank przyjmuje zapisy subskrypcyjne na dwie dwunastomiesięczne lokaty inwestycyjne: „Waluta PLN” i „Waluta USD”. Oferta skierowana jest dla Klientów instytucjonalnych oraz Private Banking BRE Banku.
Więcej

Nowa lokata inwestycyjna na indeks S&P 500

W dniach 18-30 listopada br. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne w złotych na dziewiętnastomiesięczną lokatę inwestycyjną „INDEKS LISTOPAD 04”. Do 30 listopada br. trwają również wpłaty subskrypcyjne na roczną lokatę inwestycyjną w PLN, której ostateczne oprocentowanie zależeć będzie od spadku wartości indeksu giełdowego, odwzorowującego notowania cen akcji 20 największych polskich spółek.
Więcej Więcej

Nowa subskrypcja na lokatę inwestycyjną w BRE Banku

W dniach 16-30 listopada 2004 r. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na roczną lokatę inwestycyjną w PLN, której ostateczne oprocentowanie zależeć będzie od spadku wartości indeksu WIG20, odwzorowującego notowania cen akcji 20 największych polskich spółek.
Więcej

Lokata Inwestycyjna Private Banking BRE Banku SA

W dniach 20 - 28 września 2004 BRE Bank Private Banking przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na czternastomiesięczną lokatę inwestycyjną „OIL Wrzesień 04”. Ostateczne oprocentowanie lokaty zależeć będzie od spadku kursu kontraktu terminowego “Light, Sweet Crude Oil Futures” wygasającego w grudniu 2005 roku, notowanego na giełdzie NYMEX.
Więcej

Wyniki finansowe BRE Banku po II kwartale 2004

W drugim kwartale 2004 r. BRE Bank kontynuował tempo dynamicznego wzrostu oraz wyraźnej poprawy podstawowych wskaźników finansowych. Wypracowany w I półroczu 2004 r. zysk netto wzrósł do niemal 71 mln zł, co jest najlepszym osiągnięciem Banku od 3 lat i dowodzi stabilności trendów wzrostowych zaakcentowanych w I kwartale br. W porównaniu z rokiem ubiegłym aż o niemal 4 mld zł wzrosła suma bilansowa Grupy, która w samym tylko II kwartale br. wzrosła o ok. 1,5 mld zł.
Więcej

Dwuletnia lokata inwestycyjna w BRE Banku

W dniach 28 czerwca-2 lipca 2004 r. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na dwuletnią lokatę inwestycyjną w USD, której ostateczne oprocentowanie zależeć będzie od ukształtowania się kursu USD w stosunku do PLN w dniu zakończenia lokaty.
Więcej

Karty kredytowe Visa Private Banking w BRE Banku

Karty kredytowe Visa Private Banking stworzone zostały z myślą o najbardziej wymagających klientach prywatnych. Swoim klientom BRE Bank proponuje wygodny i funkcjonalny, akceptowany na całym świecie instrument płatniczy z wysokim limitem kredytu – nawet do 100 000 PLN oraz jednym z najdłuższych na rynku okresów kredytu bez odsetek – do 54 dni.
Więcej

Nowa subskrypcja na lokaty inwestycyjne

W dniach 16-22 czerwca br. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na jedenastomiesięczną lokatę inwestycyjną „OIL CZERWIEC 04” oraz na osiemnastomiesięczną lokatę „INDEKS CZERWIEC 04”.
Więcej

Konsultanci Funduszy Europejskich w BRE Banku

W świetle integracji Polski z Unią Europejską BRE Bank już od wielu miesięcy konsekwentnie realizuje działania związane nie tylko z rozszerzeniem oferty bankowej, ale także fachowym przygotowaniem kadry pracowników, dedykowanej do obsługi firm ubiegających się o środki z funduszy UE. Jednym z elementów tych przygotowań jest szkolenie kadry Banku w zakresie zasad, form i mechanizmów funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Więcej

Nowe lokaty inwestycyjne "BRE GOLD MARZEC 04" oraz "INDEKS MARZEC 04"

W dniach 22-26 marca 2004 r. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na 2 lokaty w PLN: czternastomiesięczną lokatę inwestycyjną „BRE GOLD MARZEC 04” oraz na dziewięciomiesięczną lokatę „INDEKS MARZEC 04”. Obie lokaty kierowane są do Klientów korporacyjnych oraz Private Banking BRE Banku SA.
Więcej Więcej

Kolejna edycja "Ekonomicznego stypendium BRE Banku"

W celu popularyzacji wiedzy bankowej i finansowej oraz promowania chęci kształcenia się i rozwoju talentów dziennikarskich, BRE Bank SA ustanowił w połowie 2002 r. coroczne „Ekonomiczne stypendium BRE Banku”. Pierwsze stypendium zostało przyznane w połowie maja 2003 r. Kandydatury na 2004 r. można zgłaszać do 31 marca 2004 r.
Więcej

BRE Bank nagradzany za działalność na rynku bankowości inwestycyjnej oraz korporacyjnej

29 stycznia br. Centralna Tabela Ofert - jako organizator obrotu na Elektronicznym Rynku Skarbowych Papierów Wartościowych – przyznała wyróżnienia za aktywność dealerską na tym rynku w 2003 r. Jednym z laureatów nagród został BRE Bank SA. To już nie pierwsze w ostatnich tygodniach wyróżnienie dla BRE Banku za jego ubiegłoroczne dokonania na szeroko rozumianym rynku bankowości inwestycyjnej.
Więcej

Nowe lokaty inwestycyjne INDEKS

W dniach 24-28 listopada 2003 r. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na roczne lokaty inwestycyjne, których ostateczne oprocentowanie zależeć będzie od wzrostu wartości indeksu S&P 500, odwzorowującego notowania cen akcji 500 największych spółek amerykańskich.
Więcej

"Dobre Praktyki" w BRE Banku

30 czerwca br. BRE Bank zadeklarował przestrzeganie zasad „ładu korporacyjnego” w kontekście przyjętego przez władze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r.”. Bank zapowiedział przestrzeganie wszystkich 53 zasad, z zastrzeżeniem 2 z nich (dotyczących niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz o rozpatrywaniu sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia), które z powodów proceduralnych będą przestrzegane częściowo.
Więcej

Lokata inwestycyjna

Od listopada BRE Bank wprowadził do swej oferty nowy, innowacyjny produkt: lokatę inwestycyjną, kierowaną do Klientów instytucjonalnych oraz Private Banking. Łączy ona zalety standardowej lokaty terminowej oraz inwestycji na rynku kapitałowym.
Więcej

Podsumowanie wyników BRE Banku za III kwartał 2002 r.

W III kwartale 2002 r. BRE Bank odnotował zysk w wysokości 30,2 mln zł netto zmniejszając stratę po III kw. do 70,1 mln zł netto. Grupa BRE Banku wypracowała w tym okresie 27,6 mln zł zysku netto, redukując stratę netto po III kwartałach do 72 mln zł.
Więcej

Po chleb, mleko... i zapłacić rachunki

Płacenie za rachunki to zajęcie kłopotliwe, czasochłonne i nieuniknione. Mimo pojawiania się coraz nowocześniejszych metod dokonywania płatności, ponad 80% Polaków uważa płacenie rachunków za uciążliwe.
Więcej Więcej Więcej

BRE Bank przedłuża promocję w ramach Pakietu dla MSP

W związku z dużym zainteresowaniem Klientów BRE Bank przedłużył o kolejne trzy miesiące promocję (w ramach Pakietu dla MSP w wersji EFEKT i EFEKT Plus) negocjowanych transakcji wymiany walut. Promocja potrwa do końca lipca 2003 r.
Więcej Więcej

BRE Bank przedłuża promocję w ramach Pakietu dla MSP

W związku z dużym zainteresowaniem Klientów BRE Bank przedłużył o kolejne trzy miesiące promocję (w ramach Pakietu dla MSP w wersji EFEKT i EFEKT Plus) negocjowanych transakcji wymiany walut. Promocja potrwa do końca lipca 2003 r.
Więcej

Nowy Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

15 stycznia br. BRE Bank wprowadził do swej oferty produktowej nową propozycję dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), która pozwoli Klientom korzystać z szeregu udogodnień i szybszego dostępu do najpopularniejszych produktów bankowych.
Więcej Więcej

Nowy Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

15 stycznia br. BRE Bank wprowadził do swej oferty produktowej nową propozycję dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), która pozwoli Klientom korzystać z szeregu udogodnień i szybszego dostępu do najpopularniejszych produktów bankowych.
Więcej

Karty Visa z mikroprocesorem już w BRE Banku

Zgodnie z zapowiedziami BRE Bank SA rozpoczął od 22 kwietnia br. sukcesywną wymianę kart płatniczych z paskiem magnetycznym na karty "inteligentne" - z wbudowanym mikroprocesorem i paskiem magnetycznym.
Więcej

Subskrypcja na lokatę inwestycyjną

W dniach 2-6 czerwca 2003 r. BRE Bank przyjmuje wpłaty subskrypcyjne na dziewięciomiesięczną lokatę inwestycyjną, kierowaną do Klientów Private Banking oraz Klientów instytucjonalnych. Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej zależeć będzie od wzrostu wartości indeksu S&P 500, odwzorowującego notowania cen akcji 500 największych spółek amerykańskich. Udział oprocentowania we wzroście indeksu zależy od warunków rynkowych w dniu otwarcia lokaty i będzie nie mniejszy niż 25%. Dokładny jego poziom będzie podany w dniu otwarcia lokaty i zawarty w stosownej umowie lokaty.
Więcej

Commerzbank zwiększa zaangażowanie kapitałowe w BRE Bank

Z dniem 11 września 2003 r. Commerzbank AG - strategiczny partner BRE Banku SA, posiadający 50% udział w jego kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu - uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego do wykonywania ponad 66%, nie więcej niż 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku SA.
Więcej

BRE Bank rozszerza ofertę Pakietową dla sektora MSP

BRE Bank SA rozszerza swą ofertę w ramach Pakietu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji EFEKT oraz EFEKT Plus o nowe produkty i usługi bankowe. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2003 r., a w stosunku do dotychczasowych Klientów korzystających z Pakietu dla MSP – z uwagi na konieczność doręczenia nowych Umów precyzujących nowe, atrakcyjniejsze warunki korzystania z oferty – z dniem 15 października 2003 r.
Więcej